Türkiye, ABD çelik soruşturmasını panele götürdü

Türkiye, ABD çelik soruşturmasını panele götürdü

Çelik boru ithalatında ABD'nin Türk menşeli ürünlere koyduğu telafi edici vergi ve anti-damping vergisine karşı Türkiye'nin başvurusunu değerlendiren Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Organı konuya ilişkin Panel kurulmasına karar verdi.

Bu karar söz konusu organın Türkiye'nin yaklaşık 2 ay önceki başvurusunu reddetmiş olmasına karşın alındı.Türkiye özellikle sübvansiyon tanımı açısından ABD'nin DTÖ kurallarına uygun belirlemeler yapmadığını; yürütülen Soruşturmada sübvansiyon olarak alınan unsurların devlet teşviği olarak kabul edilemeyeceğini savunuyor.

Kanada'nın daha önce yürüttüğü benzer nitelikli bir Soruşturma emsal olarak gösterilirken, ABD'nin yaklaşımında siyasi baskının etken olduğu ifade ediliyor.

Bu makalenin uzunluğu 84 kelimedir.