Türkiye Afrika’da Ticaret ve Lojistik Merkezleri Açıyor

Türkiye Afrika’da Ticaret ve Lojistik Merkezleri Açıyor

Türkiye Afrika ile olan ticari ilişkilerini artırmak ve daha da derinleştirmek için ticaret ve lojistik merkezleri açacak.

Ticaret Bakanlığı’nın Afrika İş Forumları Danışma Toplantısında yapılan açıklamaya göre, Afrika kıtasında daha önceden belirlenen yerlerde ticaret merkezleri kurulum çalışmasının başlatıldığı, ayrıca lojistik merkezlerinin kurulmasına daha büyük önem atfedildiği belirtildi.

2020 yılının Türkiye’de “Afrika Yılı” olarak ilan edilmesine bağlı olarak yıl boyunca birçok ticari faaliyet organize edilecek.

Türkiye’nin beş Afrika ülkesi ile Serbest Ticaret Anlaşması, otuzu ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, on üçü ile de Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması bulunuyor.

Firmalarımız açısından özellikle Etiyopya, Fas, Kenya ve Güney Afrika başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinin önemli fırsatlar içerdiği; kamu tarafından önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek faaliyetlere iştirak sağlanarak bu pazarlara girişte önemli bir maliyet avantajı sağlanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:TheAfricaLogistics


Bu makalenin uzunluğu 120 kelimedir.