Türkiye Bangladeş Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye Bangladeş Serbest Ticaret Anlaşması

Bangladeş'le Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerinde müzakere çerçeve belgesi kabul edildi. İmzalanması düşünülen STA ile Bangladeş tarafı özellikle 2012 yılından beri tekstil ve konfeksiyon sektöründe uygulanan ilave gümrük vergisinin kendisi açısından kaldırılması söz konusu olabileceğinden son derece istekli bir pozisyona sahip görünüyor.

Bangladeş, tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatının yaklaşık %90'ını Türkiye'ye gerçekleştirdiğinden, STA müzakerelerinde elde edilecek olumlu gelişmelerin ülke açısından kayda değer neticeler doğurması bekleniyor.

%17 oranındaki ilave verginin sadece Türkiye pazarı için değil, tüm Avrasya açısından da önemli etkilerinin bulunması STA müzakerelerini Bangladeş açısından daha da önemli bir noktaya taşıyor.

Türkiye, STA kapsamının mümkün olduğu ölçüde geniş tutulmasını, sanayi ürünlerindeki tarifelerin tamamen kaldırılmasını ve tarım ürünlerinde ise indirim oran ve kapsamının karşılıklı olarak artırılmasını talep ediyor. Son görüşme turunda Türkiye, sanayi ürünleri tarifelerinin tamamının, tarımsal ürün tarifelerinin ise yarısının kaldırılmasını; Bangladeş tarafı ise sanayi ürünlerindeki oranın %80 olmasını teklif etti.

Yapılan etki-değerlendirme araştırmalarında Bangladeş tarafından Türkiye'ye verilecek tavizlerin kayda değer neticeleri olması beklenmediğinden, olası STA'nın Bangladeş lehine sonuç doğurması öngörülüyor.

Bu makalenin uzunluğu 157 kelimedir.