Türkiye Deterjan Mevzuatını AB ile Uyumlaştırdı

Türkiye Deterjan Mevzuatını AB ile Uyumlaştırdı

27 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Türkiye deterjanlarda uygulanan mevzuatını Avrupa Birliği ile tam uyumlu hale getirdi.

Fosfat ve sıvı deterjanlar ile hükümlerin uygulaması için 1 yıllık geçiş süreci öngörülürken, Yönetmeliğin diğer hükümleri yayımı tarihinde uygulanmaya başlandı.

AB, yürürlükteki düzenlemelerini 2004'den beri uygularken, Türkiye ile teknik düzenleme farklılıklarının ticarete engel oluşturduğu yönündeki eleştirilerini sıklıkla gündeme getiriyordu.2 yıllık müzakereler neticesinde uzlaşıya varılan yeni Yönetmelik ile bu yöndeki eleştirilerin ortadan kalkması bekleniyor.

Deterjan üreticilerinin kayıt zorunluğunun ortadan kaldırıldığı yeni dönemde, kontrol ve denetimlerin piyasa gözetim ve denetimi ile yapılması hedefleniyor.

Türkiye ayrıca gümrük birliği kapsamında REACH mevzuatını esas alarak kimyasallarla ilgili uyumlaştırmalarını da tamamlamış,Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği (KKDİK) geçtiğimiz Aralık ayında yürürlüğe girmişti.

Bu makalenin uzunluğu 113 kelimedir.