Türkiye ile İran Arasında Elektronik Gümrük Verileri Değişimi Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Türkiye ile İran Arasında Elektronik Gümrük Verileri Değişimi Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Türkiye ile İran arasındaki Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımıyla İlgili Elektronik Veri Değişimi Mutabakat Zaptı 18 Eylül 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

7 Nisan 2015 tarihinde Tahran’da imzalanan Zapta göre Türkiye ve İran uluslararası eşya ve taşıt trafiğinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla kara sınır kapılarından gerçekleşen işlemlerin elektronik verilerini birbirleriyle paylaşacak. Önceden paylaşılan bu elektronik bilgiler, ticaretin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini desteklemek ve yasal ticareti kolaylaştırmak amacıyla kullanılacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir karşılıklı tanıma anlaşması imzalanırsa Yetkilendirilmiş Yükümlü olarak bilinen yetkili operatörleriyle ilgili bilgileri de birbirlerine verecek.

Yürürlüğe giren söz konusu Zabtın özellikle düşük kıymet, menşe yanıltması ve yanıltıcı beyan gibi haksız rekabete yol açan halleri ortadan kaldırmak açısından orta ve uzun vadede olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.


Bu makalenin uzunluğu 115 kelimedir.