Türkiye-İran Arasında Milli Paralarla Ticaret

Türkiye-İran Arasında Milli Paralarla Ticaret

Türkiye ile İran arasındaki ticaretin milli paralar cinsinden yapılmasına olanak sağlayacak Anlaşmaya son hali geçtiğimiz Ekim ayında verilmişti.

İki ülke Merkez Bankaları tarafından varılan bu mutabakat ile ikili ticaretin Lira ve Riyal cinsinden yapılabilmesinin hukuki ve ekonomik temelinin oluşturulması hedeflenmişti.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki bir ticarete ilişkin yerel para cinsinden ilk akreditif İranlı Bank Melli tarafından açıldı. İşlem maliyetlerinin azaltılmasını sağlayacak bu adımın karışıklık doğurmayacak ve İran Riyalini piyasa koşullarına göre doğru değerleyecek iyi bir sistem kurulması halinde, ikili ticareti ciddi bir şekilde artırması bekleniyor.

Bu makalenin uzunluğu 84 kelimedir.