Türkiye ile İspanya Arasında Ro-Ro Hattı Gündemde

Türkiye ile İspanya Arasında Ro-Ro Hattı Gündemde

Türkiye'nin önemli ticaret ortakları arasında bulunan İspanya ile ticaret altyapısının güçlendirilmesi kapsamında bir Ro-Ro hattı kurulması çalışmaları başlatıldı.

Madrid’de iki ülke ulaştırma bakanlarının bir araya geldiği toplantılarda, karayolu ve denizyolu taşımacılığı konularında yeni anlaşmalar yapıldı. Ayrıca,iki ülke arasında bir Ro-Ro hattı açılması için çalışma grubu oluşturulması kararı alındı.

Türkiye ile İspanya arasında direkt bir hat olmadığı için karayolunu ya da Fransa Ro-Ro hattını kullanan taşımacı ve ihracatçılar, İspanya’ya Ro-Ro hattı açılması ile maliyetlerin önemli oranda düşeceğini ayrıca zaman avantajı sağlayacaklarını belirtiyor.

Türkiye ile İspanya arasındaki dış ticaret hacmi 2017’de 12.7 milyar dolara ulaşırken bu hacmin 6.3 milyarı ihracat, 6.4’ü ise ithalat olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ihracat yüzde 26 ithalat ise yüzde 12 oranında artış gösterdi.

Bu makalenin uzunluğu 112 kelimedir.