Türkiye-Tayland STA Müzakereleri

Türkiye-Tayland STA Müzakereleri

Türkiye ile Tayland arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine dönük müzakereler için çerçeve metni Ankara'da imzalandı.

Müzakerelerin nasıl yürütüleceğine dair usulleri belirlemeye dönük olan bu Belge ile STA'nın ilk aşamada **mal ticaretini kapsaması; hizmetler ve yatırım gibi diğer konuların ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından müzakere edilebileceği hükme bağlandı.

Türkiye 2016 yılında Tayland'a 164 milyon dolar ihracat yaparken, söz konusu ülkeden ithalat ise 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. STA ile ticaret hacminin kayda değer miktarda artırılması hedefleniyor.

Bu makalenin uzunluğu 74 kelimedir.