Türkiye Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye ile yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının kendileri aleyhine işlediği yönündeki tartışmalar Ürdün'de uzunca bir süreden beri devam ediyor.

Bazı sanayici ve işadamları söz konusu Anlaşmanın hemen iptal edilmesi gerektiğini savunurken bir başka grup ise ülkeleri lehine bir takım değişiklikler yapılarak STA'ya bir şans daha verilmesi gerektiğini savunuyor.

Anlaşmanın iptalini isteyen tarafın en önemli argümanını 2011 yılında Türkiye'nin know-how altyapısını ve yatırımlarını Ürdün'e çekeceği umuduyla imzalanan Anlaşmanın bu amaçları yerine getirmediği, aksine ticaret dengesini Ürdün aleyhine bozduğu oluşturuyor.

Bu yöndeki tartışmaların Hükümeti harekete geçirdiği, yapılan analizler bir neticeye ulaşır ulaşmaz Türkiye ile bu konuda görüşmelerin başlatılacağı ifade ediliyor.

Bu makalenin uzunluğu 96 kelimedir.