Türkiye-Ürdün STA Güncellemesi

Türkiye-Ürdün STA Güncellemesi

Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 1 Aralık 2009 tarihinde imzalanmış olup, 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ancak özellikle son yıllarda Ürdün tarafından Anlaşma sonrası ticaret açığının Ürdün aleyhine hızlı bir şekilde arttığı yönündeki şikayetler sıklıkla gündeme getirilmeye başlanmıştır. Son olarak Kral Abdullah tarafından da konu gündeme getirilmiş, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine vurgu yapılarak sürdürülebilirlik açısından "dengeli" bir ticaretin önemi vurgulanmıştır.

Türkiye ise STA'nın güncellenmesi yönünde bir engelin bulunmadığı, iki ülke arasındaki ticaretin daha da geliştirilmesi için her türlü öneriye açık olunduğu, özellikle Akabe Limanının Ürdün ve hinterlandına açılmada Türkiye açısından önemli bir üs olarak gördüğü ifade edilmiştir.

Ürdün'ün en üst düzeyde gündeme getirilen ısrarının bir sonucu olarak teknik bir komitenin kısa sürede kurularak STA güncelleme çalışmalarına başlaması beklenmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.