Türkiye'nin ABD'deki Demir-Çelik Yatırımı

Türkiye'nin ABD'deki Demir-Çelik Yatırımı

ABD tarafından demir-çelik ithalatına getirilmesi planlanan yüksek oranlı ek vergiler sonrasında, ABD'de yatırımı bulunan Borusan Holding kapasite artırımına gitmeyi programına aldığını bildirdi.

Amerikan yerli üretimini korumak amacıyla ve ulusal güvenlik gerekçesiyle alınması öngörülen önlemlerin demir-çelikte %25, alüminyumda ise %10 olması bekleniyor. Bu oranlara önde gelen üretici ve ihracatçı ülkelerden ciddi ve sert tepkiler ile misilleme tehditleri gelirken, ABD'nin en büyük altıncı demir-çelik tedarikçisi konumunda olan Türkiye durumu görece daha soğukkanlı karşıladı.

Çelik İhracatçıları Birliği, gelecek olan vergilerin tüm taraflara geleceği, düşük maliyetleri dolayısıyla Türkiye'nin süreçten olumsuz etkilenmesini beklemediklerini açıkladı. ABD'de çeliğin tonunun 850 dolara mal edildiği, Türkiye'nin ise ton başına maliyetinin 600 dolar olduğu belirtilen açıklamada, konuşulduğu gibi gelecek ilave vergilerin %25 olması halinde bile Türk çeliğinin ABD çeliği karşısında fiyat avantajını sürdüreceği ifade edildi.

Benzer şekilde Borusan Holding de kapasite artırımı açıklamasıyla zımnen vergilerin ABD'de yatırım iştahlarını artırdığı mesajı verdi.

Demir-Çelik üretiminde Türkiye dünyanın en büyük sekizinci üreticisi konumunda bulunduğundan uluslar arası piyasalarda önemli bir aktör ve piyasa yapıcılardan biri olarak kabul ediliyor.

Bu makalenin uzunluğu 160 kelimedir.