Türkiye'nin ABD'den Pamuk İthalatı

Türkiye'nin ABD'den Pamuk İthalatı

Türk Lirasındaki değer kaybı ve iki ülke arasındaki siyasi gerilimin Türkiye'nin ABD'den pamuk ithalatını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Türkiye, ABD'nin pamuk ihraç ettiği en büyük üçüncü pazar konumunda bulunduğundan bu alandaki gelişmeler dünya piyasaları ve özellikle ABD'nin güney bölgelerinde yer alan pamuk üreticileri tarafından yakinen takip ediliyor.

Türk Tekstil Endüstrisi Dünyanın en büyük beşinci üreticisi konumuyla pamuk piyasalarının önemli bir aktörü olarak kabul ediliyor.

Sektörün ihtiyaç duyduğu pamuğun yaklaşık yarısı ithalat yoluyla karşılanırken, yüzde 43'lük payı ile ABD en önemli tedarikçiler arasında bulunuyor.

Halen uygulanmakta olan yüzde 3'lük anti-damping vergisinin yanı sıra iki ülke arasındaki politik gerilimlerin ithalatı kısa vadede diğer alternatif ülkelere kaydırması bekleniyor.

Kaynak: Financial Times

Bu makalenin uzunluğu 104 kelimedir.