Türkiye'nin ABD'yi DTÖ Nezdindeki Şikayet Süreci

Türkiye'nin ABD'yi DTÖ Nezdindeki Şikayet Süreci

Bilindiği üzere Türkiye geçtiğimiz hafta, çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı tarifeleri keyfi şekilde iki katına çıkaran ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etmişti.

DTÖ gerekli prosedürleri tamamlayarak takvimin işlemeye başladığı bildirimini resmi internet sitesinde duyurdu.

DTÖ kuralları çerçevesinde taraflara anlaşmazlığın çözümü için Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması çerçevesinde 60 günlük konsültasyon süresi tanınıyor. Bu süreçte konuya ortak bir çözüm bulunmaması halinde ise uyuşmazlık DTÖ tarafından kurulacak Panele taşınabiliyor.

Olası bir Panelde üyelerin iki ülkenin mutabakatı ile belirlenmesi esasken bunun gerçekleşmemesi halinde atama DTÖ Genel Direktörü tarafından yapılıyor. Panel üyeleri, Türkiye ve ABD'nin iddia ve tezlerini DTÖ mevzuatına göre değerlendirerek anlaşmazlığı karara bağlıyor. Konunun Panele taşınması halinde 12 ila 14 ay içerisinde sonuca varması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada DTÖ’de ABD’ye karşı şikayette bulunan diğer ülkelerden Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği ile ortak hareket etme ve strateji geliştirme olanaklarının da kullanılacağı ifade edildi.

Bu makalenin uzunluğu 143 kelimedir.