Türkiye’nin DTÖ’ye Taşıdığı AB Demir-Çelik Korunma Önlemleri İçin Panel Kuruldu

Türkiye’nin DTÖ’ye Taşıdığı AB Demir-Çelik Korunma Önlemleri İçin Panel Kuruldu

Anlaşmazlıkların Halli Organı'nın (DSB) 28 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı toplantıda, DTÖ üyeleri, Avrupa Birliği'nin (AB) belirli çelik ürünlerin ithalatına yönelik uyguladığı koruma önlemlerine ilişkin olarak Türkiye tarafından yapılan şikâyeti incelemek için Panel kurulmasına karar verdi.

Söz konusu Toplantıda Türkiye, AB tarafından belirli çelik ürünlerinin ithalatına uygulanan geçici ve kesin koruma önlemleri ve bu önlemlerin uygulanmasına neden olan soruşturma için bir Panel kurulması yönündeki ikinci talebini sundu. Türkiye'nin ilk talebi, 29 Temmuz 2020 tarihindeki DSB toplantısında AB tarafından engellenmişti.

Türkiye, önlemlerin DTÖ'nün Koruma Önlemleri Anlaşması kapsamındaki birçok hükme aykırılık teşkil ettiğini iddia ediyor. AB tarafından yapılan açıklamada ise Türkiye'nin bir kez daha Panel talebini yinelemesinden üzüntü duyulduğu ve yürürlükteki önlemlerin gerekçeli ve DTÖ kurallarına uygun olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Hindistan, İsviçre, Japonya, Kanada, Kore, Norveç, Rusya ve Ukrayna açılan Panele katılım haklarını saklı tuttuklarını bildirdi.

Aynı toplantıda, Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in buğday ve pirinç üretimi için sübvansiyonlarıyla ilgili bir DTÖ kararına uygunluğunu gözden geçirmesi için Çin tarafından yapılan Panel talebini engelledi.

Kaynak: DTÖ


Bu makalenin uzunluğu 162 kelimedir.