Türkmenistan Gümrük Uygulamalarında Değişiklik

Türkmenistan Gümrük Uygulamalarında Değişiklik

Türkmenistan tüm gümrük işlemlerinde ASYCUDA WORLD isimli koordine edilmiş gümrük bilgi sistemi uygulamasına geçileceğini ilan etmiştir.

Bu kapsamda transit gümrük işlemlerinin ilgili sistem üzerinde T1/T2 transit modülleri kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirileceği ve 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle gümrük idarelerince talep edilen bilgi ve belgelerin teslim edilmemesi halinde eşyanın geçiş izninin reddedileceği bildirilmektedir.

Türkmenistan üzerinden transit olarak dahi olsa işlem yapmak isteyen firmaların; malların gönderici, alıcı ve nakliyecisinin adı ve adresi, kalkış ve varış ülkesi, araç ve sürücü hakkında bilgilendirme, eşyanın nevi, cinsi, tarifesi, ağırlık ve hacmi, izlenecek rota gibi bazı bilgi ve belgeleri sağlaması şart kılınmıştır.

Bu şartları sağlamayan eşyanın Türkmenistan gümrüklerinden geçişine izin verilmeyeceğinden firmalarımızın bu konuda dikkatli olmaları önerilmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.