Ukrayna Azotlu Gübre İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Ukrayna Azotlu Gübre İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Ukrayna Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 5 Eylül 2019 tarihli bildirimle bazı azotlu gübrelerin ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kendilerine form ve yazı gönderilenler dışında kalan ve ilgili taraf olarak kabul edilmek isteyen tüm tarafların 28 Eylül 2019 tarihine kadar “ilgili taraf” olma başvurularını yapmaları gerekiyor. Bakanlık kamu dinleme toplantılarını da bu süre içinde yapacak. Doldurulacak soru formları ve sunulacak belgelerde isim, unvan, yasal adres, irtibat bilgileri (telefon,faks,e-mail,irtibat kişisi), başvuru türü (üretici, ithalatçı, ihracatçı vb.) gibi bilgilerin mutlak surette bulunması gerekiyor.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları damping soruşturmalarının aksine firma bazında yürütülmüyor ve DTÖ üyesi bir ülke ciddi zarar veya zarar tehdidi gibi durumlarda üreticilerini ithalatın yıkıcı etkisinden korumak için geçici nitelikli korunma önlemi alabiliyor.

Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.