Ürdün Türk Menşeli Ürün İthalatında Tarife Artışına Hazırlanıyor

Ürdün Türk Menşeli Ürün İthalatında Tarife Artışına Hazırlanıyor

Ürdün, 22 Kasım 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Türk menşeli ürünlerin gümrük vergilerinde artış yapacağını duyurdu. Bu kararın, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) yürürlükten kalkacak olması dolayısıyla alındığı bildirildi.

Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, STA ortadan kalksa da iki ülke arasındaki ticari ilişki ve işbirliklerinin devam edeceği vurgulandı.

Ürdün Ticaret Odası ise, Hükümeti bu kararını gözden geçirmeye çağırarak STA'nın feshedilmesi ile birçok sektörün olumsuz etkileneceğini; hem Türkiye hem de Ürdün'ün kazancına olabilecek şekilde konunun yeniden ele alınmasının gerektiği ifade edildi.

Ürdün Mart ayında STA'nın tek taraflı olarak kendi aleyhine işlediği gerekçesiyle Anlaşmayı askıya almış, Nisan ayında ise belirli koşulların sağlanması halinde yeniden işlerlik kazandırılmasını teklif etmişti. Ancak sonrasındaki müzakerelerde beklentilerinin karşılanmadığı gerekçesiyle Anlaşmanın feshi yoluna gitmişti.

Bu makalenin uzunluğu 119 kelimedir.