Vietnam Menşeli Granit İthalatında Bir Firmaya Daha Muafiyet Tanındı

Vietnam Menşeli Granit İthalatında Bir Firmaya Daha Muafiyet Tanındı

22 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğle 2016 yılından beri Vietnam'a karşı uygulamada olan önlem için yeni bir firmaya daha muafiyet tanındı.

6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan granitin Çin’den ithaline 2006 yılından beri uygulanan damping önleminin Vietnam üzerinden etkisiz kılındığı şüphesiyle 2014 yılında soruşturma açılmış ve 2016 yılında önlemin bu ülke üzerinden etkisiz kılındığı sonucuna varılmıştı.

Orijinal önlem Tebliği’nde 2 firmaya muafiyet tanınmış ve diğer tüm firmalar ton başına 174 dolar dampinge karşı önleme tabi kılınmıştı.

Söz konusu ürünlere karşı önlem sonrasında yürütülen ve 2018 yılında tamamlanan “yeni ihracatçı” soruşturması ile bir firma daha muafiyet almaya hak kazanmıştı.

Ancak son yayımlanan Tebliğ herhangi bir gözden geçirme veya yeni ihracatçı statüsüne dayanmıyor. Yayımlanan yeni düzenleme ile orijinal önlem Tebliği’ne geçmişe dönük olarak “Hoan Cau Granite Co. Ltd firmasının da önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır.” şeklinde bir ibare eklenerek adı geçen firmaya muafiyet tanındı. 


Bu makalenin uzunluğu 145 kelimedir.