Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 0 gümrük vergili 300 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı.

1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP'lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki kontenjanın 30 Haziran 2019 öncesinde kullanılması gerekiyor.

Kontenjanın kullanılabilmesi için Ticaret Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğün) tarafından düzenlenen ithal lisansının bulunması ve serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şartı bulunuyor.

Tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğle ayrıca ilan edilecek.

Bu makalenin uzunluğu 83 kelimedir.