Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthalatta Alınan Ek Mali Yükümlülükler

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthalatta Alınan Ek Mali Yükümlülükler

Gümrük İdarelerine farklı kanallardan yapılan başvurularda yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerine ek mali mükellefiyetin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddütler oluştuğu ve farklı gümrük idarelerinde farklı uygulamaların söz konusu olabildiği bildirilmektedir.

Konu hakkındaki tereddütlerin ortadan kaldırılabilmesi için Gümrükler Genel Müdürlüğü Ankara-Bursa-İzmir-İstanbul-Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine muhatap 13Kasım 2019 tarihli bir yazı göndermiştir.

Söz konusu yazıya göre Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar'da ithalat işlemlerine yönelik sadece gümrük vergisi ve KDV muafiyetinin düzenlenmekte olduğundan bahsedilmekte ve ek mali yükümlülüklere ilişkin bir muafiyetin bulunmadığı bildirilmektedir.

Buna göre ilgili mevzuat kapsamında sadece İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisine muafiyet tanındığı, ek mali yükümlülüğün gümrük vergisi olarak değerlendirilemeyeceği ve yatırım teşvik kapsamı ithal işlemlerinde ek mali yükümlülükten muafiyet uygulanması mümkün bulunmadığı ifade edilmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 116 kelimedir.