Yenilenecek Gümrük Kanununa İlişkin Görüşlerin Bildirilmesi

Yenilenecek Gümrük Kanununa İlişkin Görüşlerin Bildirilmesi

Ticaret Bakanlığı tarafından yenileme çalışmaları devam eden Gümrük Kanunu Taslağı ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerine açılmıştır.

Avrupa Topluluğu Gümrük Kodunu yeniden düzenleyen ve “Birlik Gümrük Kodu” (BGK) olarak adlandırılan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü, 1 Mayıs 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bakanlık tarafından hazırlanan Taslak Türk Gümrük uygulamalarının BGK'ya uyumunu amaçlamaktadır.

Yapılan yeni düzenlemelerde gümrük işlemlerinin standartlaştırılması ve kolaylaştırılması, tüm gümrük işlem ve süreçlerinin tamamen elektronik ortamda yürütülmesinin sağlanması, tüm üye ülkelerin elektronik sistemlerinin uyumlaştırılması, güvenilir firmalara (yetkilendirilmiş yükümlü) önemli kolaylıklar getirilmesi ve teminata konu gümrük işlemlerinin genişletilmesi hedeflenmektedir.

Bakanlık tarafından hazırlanan 228 maddelik yeni Gümrük Kanunu Taslağına, ilgili tüm tarafların katılımı ve 15 Şubat 2019 tarihine kadar görüşlerini bildirmesi Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında sorun yaşamamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Firmalarımızın bu adresten yayımlanmakta olan Taslağa ilişkin görüşlerini Bakanlığa bildirmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

Bu makalenin uzunluğu 130 kelimedir.