Yunanistan Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması

Yunanistan Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması

7 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Yunanistan menşeli belirli mensucatın ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.

Soruşturma, Yunanistan menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ithalatında RB Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’den alınan başvuru üzerine; 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında ise Ticaret Bakanlığı tarafından re’sen yapılan incelemeler sonucunda başlatıldı.

Söz konusu ürünlerde daha önceden yürütülen soruşturmalar sonucu dampinge karşı kesin önlem bulunuyor. Yeni açılan Soruşturma alınan bu önlemlerin Yunanistan üzerinden etkisiz kılındığı yönündeki şikayet ve tespitlere dayanıyor.

ÖEK Soruşturmasına taraf olmak isteyen ithalatçı, üretici, ihracatçı, sektör temsilcileri gibi tüm tarafların ilk adım olarak 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak sürece müdahil olmaları gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 124 kelimedir.