Yurtdışında Kurulacak Lojistik Merkezlere Verilecek Devlet Yardımları Açıklandı

Yurtdışında Kurulacak Lojistik Merkezlere Verilecek Devlet Yardımları Açıklandı

Yurtdışı Lojistik Merkezleri’nin (YDLM) Desteklenmesi Hakkındaki Karar, 14 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu Karara göre, YDLM'lerin faaliyete geçirilmesi için gereken kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri yüzde 70 oranında ve merkez başına 5 milyon dolara kadar desteklenecek.

Ayrıca, bu Merkezlerin işleyişi için gerekli kira, komisyon, kullanım giderleri de ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 3 milyon dolara kadar destek kapsamında karşılanacak.

Bunlara ilaveten, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderler ile Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücretine, yıllık kişi başı 100 bin doları geçmemek kaydıyla, ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve YDLM başına yıllık en fazla 700 bin dolar destek verilecek.

Kullanıcıların gümrükleme ve genelgeyle belirlenen diğer giderleri yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenecek. Söz konusu destekler 5 yıl süreyle sağlanacak. Ancak, son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde 50 olanlara beş yıla kadar ilave destek süresi tanınabilecek ve toplam destek süresi her halükarda 10 yılı aşamayacak.

YDLM'lerin destek kapsamına alınması için iş birliği kuruluşlarınca fizibilite raporu hazırlanması, kurulması tasarlanan Merkezin projesiyle birlikte Ticaret Bakanlığına başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekiyor.

Aynı anda en fazla 6 YDLM desteklenecek fakat süresi bitmeden destek kapsamından çıkarılan YDLM yerine Bakanlık yeni bir merkezi destek kapsamına alabilecek. YDLM'lerde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilecek.


Bu makalenin uzunluğu 231 kelimedir.