Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

4010.32.00.00.00, 4010.34.00.00.00, 4010.39.00.00.00, 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00, 7306.61.10.00.00, 6902.10.00.10.11, 6902.10.00.10.12, 6902.10.00.10.13, 6815.91, 5513, 5514, 5515, 5516 Tarife Pozisyonlarında sınıflandırılan ve halihazırda ithalatlarında dampinge karşı kesin önlem bulunan ürünlerin önlem süreleri ürün grubuna bağlı olarak 15/03/2018 veya 05/05/2018 tarihinde sona erecektir.

Söz konusu ürünlerdeki önlemlerin yürürlükten kalkmasının dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağını düşünen yerli üreticilerin veya ilgili kuruluşların nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Bu amaca dönük başvurunun en geç önlemin bitiş tarihinden 3 ay önce yapılması şarttır. Belirlenen süre içinde geçerli bir başvuru olmaması halinde önlemler kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Bu makalenin uzunluğu 93 kelimedir.