Yürürlükten Kalkan ve Süresi Dolacak Damping Önlemleri İlan Edildi

Yürürlükten Kalkan ve Süresi Dolacak Damping Önlemleri İlan Edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile süresi dolarak yürürlükten kalkan ve önümüzdeki dönemde yerli üreticilerce gerekli başvuru yapılmazsa yürürlükten kalkacak damping önlemleri ilan edildi.

Buna göre Mısır menşeli 3903.19.00.00.00 GTİP’li diğer polistiren, ABD menşeli  5201 pozisyonunda sınıflandırılan içten pamuk ve Çin menşeli 7210.70.80.10.11 ve 7210.70.80.10.19 GTİP’li demir çelik ürünlerine uygulanan damping vergileri yürürlükten kalktı.

Ayrıca Tebliğ’de belirtilen eşya için yerli üreticiler tarafından usulüne uygun bir başvuru yapılmaması halinde halen uygulanmakta olan damping önlemleri de 5 yıllık sürelerinin bitimi akabinde yürürlükten kalkacak.


Bu makalenin uzunluğu 85 kelimedir.