Ticaret Gündemi

DTÖ ABD İspanya Zeytinyağı Panelinde Karara Varıldı

DTÖ ABD İspanya Zeytinyağı Panelinde Karara Varıldı

Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) ABD ve AB arasındaki zeytinyağı anti-damping ve sübvansiyon önlemleri için açılan Panel sonuçlandı.ABD İspanya menşeli zeytinyağı ithalatına karşı yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 2018 yılı Ağustos ayında toplam yüzde 30,64 ila 44,47...
AB, Sığır Eti ve Kahve İthalat Yasağıyla Ormansızlaşmayı Durdurmayı Hedefliyor

AB, Sığır Eti ve Kahve İthalat Yasağıyla Ormansızlaşmayı Durdurmayı Hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) dünyanın nesli tükenmekte olan ormanlarını koruma amacıyla bazı ürünlerin ithalatına yasaklama getirecek bir düzenleme taslağı hazırladı. Buna göre, sığır eti, palm yağı, kakao ve ormansızlaşmayla bağlantılı diğer bazı ürünlerin, dünyanın büyük ...
İran Menşeli Düz Cam İthalatına Açılan Korunma Önlemi Soruşturması Tamamlandı

İran Menşeli Düz Cam İthalatına Açılan Korunma Önlemi Soruşturması Tamamlandı

26 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan korunma önleminin devamı için İran menşeli düz cam ithalatına yönelik başlatılan korunma önlemi soruşturması tamamlandı. Soruşturma, 2018 yılında yürürlüğe konulan korunma önleminin süresinin uz...
Avrupa Birliği Üç Ürün Grubunda Dampinge Karşı Önlem Kararı Aldı

Avrupa Birliği Üç Ürün Grubunda Dampinge Karşı Önlem Kararı Aldı

Avrupa Komisyonu, üç farklı Soruşturmada, 912 milyon Euro'luk ithalat hacmine sahip ürünlere yönelik dampinge karşı önlem kararı aldı. Alınan önlemler haksız rekabetin önlenmesi amacını taşırken yaklaşık 19.000 bin kişilik Birlik istihdamını korumayı hedefliyor. Önlemler, ...
İlave Vergiler Sonrası Türk Alüminyumuna Talep Artıyor

İlave Vergiler Sonrası Türk Alüminyumuna Talep Artıyor

ABD ve AB’nin alüminyum ithalatında Çin’e ek vergi uygulaması sonrasında birçok pazarda Türk alüminyumuna olan talep artıyor.Döküm sektörü, 2021’in ilk dokuz ayında ekipman ve teknoloji yatırımlarını artırırken bazı firmalar da kendi döküm hattını kurmaya başladı. T...
Distribütörler Haricindeki İthalatçıların Araç İthaline Yeni Düzenlemeler Getirildi

Distribütörler Haricindeki İthalatçıların Araç İthaline Yeni Düzenlemeler Getirildi

Ticaret Bakanlığı, distribütörler haricindeki ithalatçıların araç ithaline yönelik yeni düzenlemeler getirdi. 15 Kasım 2021 tarihli ve 2021/31 sayılı Genelgede distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçl...