Ticaret Gündemi

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı

Gümrük Kanununda değişiklik yapan Kanun 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanununun (Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler; Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna; Tasfiye Edilecek Eşyaya ...
ABD’nin Türk Menşeli Kuvars İthalatına Yönelik Yürüttüğü Damping Soruşturması

ABD’nin Türk Menşeli Kuvars İthalatına Yönelik Yürüttüğü Damping Soruşturması

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Hindistan’dan ithal edilen kuvars için yürütülen Soruşturma kapsamındaki bulgularını ön raporla yayımladı. Buna göre Bakanlık Hindistan menşeli ürünlerde yüzde 4.32; Türkiye menşeli ürünlerde ise yüzde 3.81 oranında sübvansiyon bulundu...
DTÖ Hindistan İhracat Sübvansiyonlarının Kaldırılması Gerektiğine Hükmetti

DTÖ Hindistan İhracat Sübvansiyonlarının Kaldırılması Gerektiğine Hükmetti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin şikayeti ile başlatılan Panelde Hindistan’ın üretici ve ihracatçılarına yasaklı ihracat sübvansiyonları sağladığı sonucuna vardı.Anlaşmazlıkların Halli çerçevesindeki Panelde Hindistan’ın Hindistan İhraç Malları Programı (MEIS)...
Endonezya Nikel Cevheri İhracatındaki Yasaklama Kararını Öne Çekti

Endonezya Nikel Cevheri İhracatındaki Yasaklama Kararını Öne Çekti

Endonezya gelecek yılbaşından itibaren uygulamayı planladığı cevher haldeki nikel ihracatını öne çekme kararı aldı.Yılbaşından itibaren yasaklanacak olması dolayısıyla firmaların yoğun şekilde ihracata yöneldiğini tespit eden Hükümet ihracat yasağını derhal uygulama yolu...
Bangladeş Soğan Krizini Türkiye’den İthalatla Çözmeyi Planlıyor

Bangladeş Soğan Krizini Türkiye’den İthalatla Çözmeyi Planlıyor

Bangladeş, son dönemde soğan fiyatlarında görülen aşırı hareketliliği dengeleyebilmek için Türkiye ve Mısır’dan büyük miktarda ithalat yapmaya karar verdi.Bangladeş Ticaret Bakanı tarafından yapılan açıklamada dalgalanmaların geçici olduğu; Türkiye ve Mısır’dan sevk e...
Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması İçin Başvuru Süreci Başladı

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması İçin Başvuru Süreci Başladı

Bilindiği gibi askıya alma sistemi, Ülkemizde ve AB'de üretimi olmayan hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşya için gümrük vergilerinin sıfırlanması (askıya alma), üretimin tüketimi karşılamadığı ürünler için ise tarife kontenjanı açılması şeklinde uygulanmaktadır.Askı...