Ticaret Gündemi

ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarındaki Gevşetme

ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımlarındaki Gevşetme

Bilindiği gibi ABD, 10 Ocak 2020 tarihli Başkanlık Kararnamesi ile İran’daki imalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri yaptırım kapsamına almıştı.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir bilgile...
AB Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu Yayımladı

AB Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu Yayımladı

Avrupa Birliği (AB) 2008’den beri yıllık olarak hazırladığı Ticaret ve Yatırım Önündeki Engeller Raporunu yayımladı. AB firmalarının karşılaştıkları sorunların sistematik şekilde sıralanması ve sonrasında giderilmesini amaçlayan Raporda 2019 yılı için önemli tespit ve...
Hindistan Çin’e Damping Soruşturmalarında Piyasa Ekonomisi Statüsü Vermeyecek

Hindistan Çin’e Damping Soruşturmalarında Piyasa Ekonomisi Statüsü Vermeyecek

Hindistan 15 Haziran 2020 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda damping soruşturmalarında Çin’e piyasa ekonomisi statüsü vermeyeceğini ilan etti. Bu karar sonuncunda yürütülen damping soruşturmalarında Çinli firmalara yönelik daha yüksek oranlarda önlem alınmasına devam ed...
Uluslararası Yük Taşımacılığında Yeni Düzenlemeler

Uluslararası Yük Taşımacılığında Yeni Düzenlemeler

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 3 Haziran 2020 tarihli Genelgesi ile daha önce İran ve Irak'a yönelik uygulanan istisnanın kaldırılması ve uluslararası yük taşımacılığı kapsamında diğer ülkelere açılan sınır kapılarımızda uyg...
Ukrayna ve Endonezya’dan Korunma Önlemi Soruşturması

Ukrayna ve Endonezya’dan Korunma Önlemi Soruşturması

Ukrayna ve Endonezya Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptıkları bildirimlerle kesme çiçek ve halı-kilim gibi yer sergileri ithalatına yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması başlattıklarını duyurdu.Ukrayna tarafından açılan korunma önlemleri soruşturması kesilmiş taze gül ith...
Avrupa Birliği’nden Türk Demir Çeliğine Telafi Edici Vergi Soruşturması

Avrupa Birliği’nden Türk Demir Çeliğine Telafi Edici Vergi Soruşturması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türk menşeli sıcak haddelenmiş kanca ithalatına yönelik telafi edici vergi soruşturması açtı.Avrupa Çelik Birliği’nin (Eurofer) 30 Nisan 2020 tarihli başvurusunda Türk demir-çeliğinde haksız rekabet doğurucu sübvansiyon ve devlet yardımlarının b...