Ticaret Gündemi

Araç İthalatındaki Kıymet Tespit İşlemlerine Başlamış İşlem Muafiyeti Tanındı

Araç İthalatındaki Kıymet Tespit İşlemlerine Başlamış İşlem Muafiyeti Tanındı

Ticaret Bakanlığı 15 Kasım 2021 tarihli Genelge ile distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemlerini ilan etmişti.Söz konusu Genelgeye göre, araç ithalinde gümrük idareleri ithale konu aracın distribüt...
AB, Çin’den İthal Edilen Alüminyum Folyoya Telafi Edici Önlem Kararı Aldı

AB, Çin’den İthal Edilen Alüminyum Folyoya Telafi Edici Önlem Kararı Aldı

Avrupa Birliği (AB), Çin’den ithal edilen alüminyum folyo ürünlerine telafi edici önlem kararı aldı. AB Resmi Gazetesi’nin 22 Aralık 2021 tarihli nüshasında yayımlanan Karara göre yürütülen anti-sübvansiyon soruşturması sonucunda Çin’in alüminyum folyo üreten firmalara pi...
Mısır Türk Menşeli U-PVC İthalatına Damping Önlemi Aldı

Mısır Türk Menşeli U-PVC İthalatına Damping Önlemi Aldı

Mısır, Türk menşeli U-PVC ithalatına yönelik anti –damping önlemi kararı aldı. Bilindiği gibi, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MTSB) tarafından ülkemiz menşeli “U-PVC” ithalatına karşı 29 Aralık 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştı.Yürüt...
Avrupa Birliği Türk Menşeli Cam Elyaf İthalatına ÖEK Soruşturması Açtı

Avrupa Birliği Türk Menşeli Cam Elyaf İthalatına ÖEK Soruşturması Açtı

Avrupa Komisyonu, 16 Aralık 2021'de, Çin ve Mısır'dan cam elyaf kumaş (GFF) ithalatına karşı 2020 yılında alınan anti-damping ve anti-sübvansiyon önlemlerinin Türkiye üzerinden etkisiz kılındığı şüphesiyle 2 ayrı soruşturma başlattı.GFF, termoplastik ve termoset reçineleri...
Çin 954 Ürün Grubunda Gümrük Vergilerini Düşürme Kararı Aldı

Çin 954 Ürün Grubunda Gümrük Vergilerini Düşürme Kararı Aldı

Çin Maliye Bakanlığı, bir dizi tıbbi ekipman, kış olimpiyatları ürünleri ve karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olan otomobil parçaları da dahil olmak üzere 2022 yılı için 954 ürün gurubunda ithalat tarifelerinin düşürüleceğini açıkladı.Bakanlığın internet sitesi...
Arjantin Gıda Enflasyonunu Önlemek İçin Hububat İhracatına Kısıtlama Getiriyor

Arjantin Gıda Enflasyonunu Önlemek İçin Hububat İhracatına Kısıtlama Getiriyor

Arjantin Hükümeti gıda enflasyonunu bastırmak için mısır ve buğday ihracatına sınırlama getiren bir taslak hazırladı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan bir karara göre, önce Arjantin'de tahılların ne kadarına ihtiyaç duyulduğu tespit edilecek ve ardından ihracatçıların yerel iht...