Ticaret Gündemi

Azerbaycan Menşeli Bazı Tarım Ürünlerine Gümrük Vergisiz İthalat İmkanı Tanındı

Azerbaycan Menşeli Bazı Tarım Ürünlerine Gümrük Vergisiz İthalat İmkanı Tanındı

Bilindiği gibi Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanmış ve Anlaşma 26 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanunla onaylanmıştı. TTA kapsamında Azerbaycan menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı.Buna göre, baz...
AB Demir-Çelik Korunma Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması

AB Demir-Çelik Korunma Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması

Avrupa Komisyonu, AB çelik üreticisi ülkelerden gelen taleplerin ardından, 30 Haziran'da süresi dolacak mevcut çelik ithalat koruma önlemlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için bir soruşturma başlattı. Soruşturma açılışına ilişkin bildirim AB Resmi Gazetesi'nin 26 Şubat 2...
Filipinler Otomobil İthalatındaki Korunma Önleminin Kapsamını Genişletti

Filipinler Otomobil İthalatındaki Korunma Önleminin Kapsamını Genişletti

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (DTI), gelişmekte olan ekonomi sınıflandırmalarını uluslararası kurallara uyacak şekilde yeniden değerlendirdiğini ve ülke listesini güncellediğini duyurdu. Buna bağlı olarak daha az ülke otomobil ithalatına uygulanan korunma önlemlerinden ...
Suudi Arabistan’a İhracatta Büyük Düşüş Yaşanıyor

Suudi Arabistan’a İhracatta Büyük Düşüş Yaşanıyor

Suudi Arabistan tarafından açıklanan son istatistiklere göre, Türkiye’den yapılan ithalat son yılların en düşük seviyesine geriledi. Ülkenin en büyük süpermarket zincirleri ile birlikte önemli iş liderleri ve sosyal medya influencerlarının gayrı resmi boykotu destekliyor olmas...
AB’nin Türk Menşeli Demir-Çelik Ürünlerine Karşı Yürüttüğü Sübvansiyon Soruşturması

AB’nin Türk Menşeli Demir-Çelik Ürünlerine Karşı Yürüttüğü Sübvansiyon Soruşturması

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den ithal edilen bazı demir-çelik ürünlerine yönelik 12 Haziran 2020 tarihinde bir anti-sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Soruşturma Avrupa Çelik Derneği’nin (EUROFER) başvurusuna istinaden açılmıştı.Komisyon kaynaklarına day...
Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerine Yönelik Destekler

Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerine Yönelik Destekler

Ticaret Bakanlığı, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerinde yatırım yapacak firmalara nitelikli istihdam, kira ve faiz-kar payı gibi destekler verileceğini, bu bölgelerde bürokratik süreçlerin asgariye indirileceğini açıkladı.Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri modeli ile ana hedefi...