Ticaret Gündemi

Çin ABD Otomobilleri İçin Uyguladığı Tarifeleri Geçici Olarak Düşürdü

Çin ABD Otomobilleri İçin Uyguladığı Tarifeleri Geçici Olarak Düşürdü

Çin yaptığı açıklamada Amerikan otomobilleri için uyguladığı yüzde 25'lik ilave gümrük vergilerini 3 ay süreyle askıya aldığını bildirdi. Askıya alma kararına 67 ürün grubundaki otomotiv yedek parçaları için uygulanan yüzde 5'lik ilave vergi de dahil edildi.Kararın, iki ...
Gözden Geçirilecek TSE Standartları

Gözden Geçirilecek TSE Standartları

Uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartlar revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmektedir.Türk Standardları Enstitüsü (...
Lübnan'ın Türkiye'den Bisküvi ve Deterjan İthalat Yasağı

Lübnan'ın Türkiye'den Bisküvi ve Deterjan İthalat Yasağı

Bilindiği gibi Lübnan yerli üretimini koruma gerekçesiyle Türkiye'den bisküvi ve deterjan ithalatına yasaklama getirmişti.Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı söz konusu yasaklamaya gerekçe olarak Türk lirasındaki değer kaybının Türk ürünlerini ucuz konuma getirerek ülkelerine ...
AB-Hindistan Stratejik Ortaklık Çerçevesi Yenilendi

AB-Hindistan Stratejik Ortaklık Çerçevesi Yenilendi

Avrupa Birliği ile Hindistan arasında 2004 yılından beri sürdürülen stratejik ortaklık çerçevesi geçtiğimiz hafta işbirliğini daha ileri düzeye taşıyacak şekilde güncellendi.Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonunun ortak açıklamasına göre Hindistan ile olan ilişkilerin daha ge...
Tayland Ülkemizin Klima İthalatında Uyguladığı İlave Vergiyi DTÖ'ye Taşıdı

Tayland Ülkemizin Klima İthalatında Uyguladığı İlave Vergiyi DTÖ'ye Taşıdı

Tayland, ülkemiz tarafından klima ithalatında kendilerine karşı uygulanan ilave gümrük vergisini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı.Türkiye tarafından uygulanan vergi konusunda konsültasyon isteyen Tayland'ın talebi 10 Aralık 2018 tarihi itibariyle DTÖ tarafından üye ülkele...
İran Menşeli Düz Cam İthalatına Ek Mali Yükümlülük

İran Menşeli Düz Cam İthalatına Ek Mali Yükümlülük

İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte olan korunma önleminin devamı için yerli üreticilerin başvurusu üzerine 28 Eylül 2018 tarihinde yeni bir korunma önlemleri soruşturması açılmıştı.Yürütülen Soruşturma neticesinde söz konusu ürünün İran menşeli olanları i...