Ticaret Gündemi

DTÖ, Fas Damping Vergisine Karşı Açılan Panelde Türkiye Lehine Olan Raporu Kabul Etti

DTÖ, Fas Damping Vergisine Karşı Açılan Panelde Türkiye Lehine Olan Raporu Kabul Etti

Fas tarafından Türkiye menşeli yassı çelik ürünleri ithalatına 2014 yılından beri uygulanan anti-damping önlemi ile ilgili devam eden Panel sürecinde Türkiye'nin iddiaları haklı bulundu.Türkiye konuyu 12 Ocak 2017 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşımış, konsültasyo...
Kuru Soğan ve Patates İhracatına Ön İzin Şartı Getirildi

Kuru Soğan ve Patates İhracatına Ön İzin Şartı Getirildi

7 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle kuru soğan ve patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine alındı. Yeni düzenleme ile söz konusu malların ihracatından önce Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alınması gerekecek.Son dönemlerde Güney Asya ülkelerinde...
Çin Menşeli Çakmak İthalatına Yönelik Yürütülen Damping Soruşturması Tamamlandı

Çin Menşeli Çakmak İthalatına Yönelik Yürütülen Damping Soruşturması Tamamlandı

Çin menşeli çakmak ithalatı için 12 Nisan 2019 tarihinde başlatılan Nihai Gözden Geçirme Damping Soruşturması (NGGS) tamamlandı.Yürütülen Soruşturma neticesinde 9613.10.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları”, 9613.20.00.00.11 GTİP’...
Fas Türk Tekstiline İlave Gümrük Vergisi Getirdi

Fas Türk Tekstiline İlave Gümrük Vergisi Getirdi

Fas, Türkiye’den ithal edilen tekstil ürünlerine karşı 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde gümrük vergisini yüzde 27’ye yükseltti.Türkiye ile Fas arasında 2004 yılında imzalanan ve 2006 yılından beri yürürlükte olan bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bul...
Laminat Parke Damping Soruşturması Tamamlandı

Laminat Parke Damping Soruşturması Tamamlandı

Çin ve Almanya menşeli laminat parkeler için 12 Nisan 2019 tarihinde başlatılan Nihai Gözden Geçirme Damping Soruşturması (NGGS) tamamlandı.Yürütülen Soruşturma neticesinde 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları...
Alüminyum Folyo Damping Soruşturması Tamamlandı

Alüminyum Folyo Damping Soruşturması Tamamlandı

Çin menşeli alüminyum folyo ithalatı için 25 Mayıs 2019 tarihinde başlatılan Nihai Gözden Geçirme Damping Soruşturması (NGGS) tamamlandı.Yürütülen Soruşturma neticesinde 7607.11 ve 7607.19 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “alüminyumdan mesnetsiz folyolar” ...