Ticaret Gündemi

Impertex Kumaş İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

Impertex Kumaş İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

11 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile yalnızca impertex kumaş ithalatında kullanılmak üzere 5 milyon metrekare tutarında sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına karar verildi.İlan edilen ürün 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 GTİ...
Tarım Ürünleri Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Tarım Ürünleri Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı

Bilindiği gibi tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirleniyor. Söz konusu  Genelge'de 8 Nisan 2020 tarihinde önemli bazı değişiklikler ...
DTÖ Küresel Ticarete İlişkin Beklentilerini İçeren Bir Rapor Yayımladı

DTÖ Küresel Ticarete İlişkin Beklentilerini İçeren Bir Rapor Yayımladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), koronavirüs salgınından dünya ticaretinin nasıl etkilenebileceğinin inceleyen bir Rapor yayımladı.Rapora göre salgın nedeniyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşmesi bekleniyor. Küresel ticarette bu yıl yaşanması beklenen...
Suni Deri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Suni Deri İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için “koagüle suni deri” ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı. Soruşturma, yerli üreticiler Depar Deri Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Doğuş Suni Deri Kös...
Türkiye’nin Yaş-Sebze Meyve İhracatı Yüzde 45 Arttı

Türkiye’nin Yaş-Sebze Meyve İhracatı Yüzde 45 Arttı

Avrupa pazarında Türkiye’nin en önemli rakibi konumunda olan İspanya’nın yaşadığı salgın dolayısıyla piyasadan çekilmek zorunda kalması Türkiye’yi bu pazarda en önemli tedarikçi konumuna getirdi.Mart ayında Avrupa pazarına yapılan yaş sebze-meyve ihracatı yaklaşık yüzd...
Tıbbi Malzeme ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde Önemli Değişimler Yaşanıyor

Tıbbi Malzeme ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde Önemli Değişimler Yaşanıyor

Dünya genelinde ciddiyetini artıran Covid-19 salgınına bağlı olarak ülkelerin kritik ürünlerin dış ticaretine getirdiği düzenlemelerin sayısı ve kapsamı hızla artıyor.Salgının ne kadar daha devam edeceğinin bilinmemesine bağlı belirsizlik arttıkça özellikle kritik önemdeki...