Ticaret Gündemi

Dampingli Ürünlerdeki İthalatçı Beyanı Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

Dampingli Ürünlerdeki İthalatçı Beyanı Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

Bilindiği üzere 6 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/4 sayılı Tebliğ ile damping önlemine tabi bazı ürünlerin ithalinde İthalatçı Beyanı aranmaktaydı.Gümrük beyannamesinin tescili aşamasında söz konusu “İthalatçı Beyanı”nın yeminli mali müşavir ona...
Rusya'nın Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulamaları

Rusya'nın Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulamaları

Ülkemiz açısından önemli ticari ortaklardan biri olan Rusya ile gerçekleştirilen ticarette gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması iki ülkenin de uzun yıllardır büyük önem atfettiği bir konudur.Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan ve sevk edilen ürünlerle ilgili bilgilerin ...
Pamuk İpliği İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Pamuk İpliği İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla dikiş ipliği haricinde kalan pamuk ipliklerinin ithalatına ilave gümrük vergisi (İGV) getirildi.İGV, ağırIık itibariyle yüzde 85 veya daha fazIa pamuk içeren, perakende satılacak haIe getirilmemiş ve 5205 ila 5206 gümrük ...
AB Komisyonu Çelik Korunma Önleminde Değişiklik Önerdi

AB Komisyonu Çelik Korunma Önleminde Değişiklik Önerdi

Avrupa Birliği Komisyonu yaptığı açıklamada 2018 yılı Mayıs ayında başlatılan korunma önlemleri soruşturması kapsamında alınan önlemlerin geçen süre zarfında etkili bir sonuç doğurduğunu belirtti. Bununla beraber, sektörün ihtiyaçları ve uygulamanın Dünya Ticaret Örgü...
Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatındaki Gözetim Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

Bilindiği gibi birçok tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatı gözetime tabi bulunmakta ve ithali ancak kayda alınması halinde mümkün olabilmektedir.31 Aralık 2018 tarihli 2019/1 sayılı Gözetim Tebliğine göre tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin birçoğu fasıl halind...
Türkmenistan Gümrük Uygulamalarında Değişiklik

Türkmenistan Gümrük Uygulamalarında Değişiklik

Türkmenistan tüm gümrük işlemlerinde ASYCUDA WORLD isimli koordine edilmiş gümrük bilgi sistemi uygulamasına geçileceğini ilan etmiştir.Bu kapsamda transit gümrük işlemlerinin ilgili sistem üzerinde T1/T2 transit modülleri kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirileceği ve 1 Ey...