Ticaret Gündemi

ABD Bazı Demir-Çelik Ürünlerindeki Damping Önleminin Etkisiz Kılındığını Tespit Etti

ABD Bazı Demir-Çelik Ürünlerindeki Damping Önleminin Etkisiz Kılındığını Tespit Etti

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı (USDOC), bazı demir-çelik ürünlerinde Güney Kore ve Tayvan’a karşı uyguladığı anti-damping önleminin Vietnam üzerinden etkisiz kılındığını belirledi.USDOC tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ilan edilen tespitlere göre...
Endonezya AB’nin Biyodizel Düzenlemelerini DTÖ’ye Taşıdı

Endonezya AB’nin Biyodizel Düzenlemelerini DTÖ’ye Taşıdı

Endonezya Dünya Ticaret Örgütü’nden Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji politikaları kapsamındaki biyodizel düzenlemeleri konusunda konsültasyon başlatmasını talep etti. Söz konusu talep 16 Aralık 2019 tarihinde DTÖ Sekretaryası tarafından üye ülkeler arasında sürküle e...
Buğday ve Mahlut İthalatındaki Tarife Kontenjanı Artırıldı

Buğday ve Mahlut İthalatındaki Tarife Kontenjanı Artırıldı

Bilindiği gibi 15 Ocak 2019 tarihli ve 649 sayılı Karar ile hububat ve bakliyat ithalatında uygulanmak üzere 100 bin ila 1 milyon ton arasında değişen miktarlar için sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştı.Karar kapsamı ürünler kuru baklagiller, buğday ve mahlut, arpa...
Ukrayna Enjektör İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Ukrayna Enjektör İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Ukrayna Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 11 Aralık 2019 tarihli bildirimle tıbbi amaçlarla kullanılan enjektör ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Açılış tarihi 2 Aralık 2019 olarak ilan edilen Soruşturma, Ukrayna Ekonomik Kal...
Forklift ve Yük Arabalarının İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Forklift ve Yük Arabalarının İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Bilindiği gibi 21 Kasım 2019 tarihli Tebliğle bazı forklift yük arabalarının ithalatına fiyat bazlı gözetim uygulaması getirilmiş ve uygulama başlangıç tarihi 21 Aralık 2019 olarak ilan edilmişti. 12 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile söz konusu ürünleri...
ABD Ticaret Bakanlığı Türk Kuvarsında Damping ve Sübvansiyon Olduğuna Karar Verdi

ABD Ticaret Bakanlığı Türk Kuvarsında Damping ve Sübvansiyon Olduğuna Karar Verdi

Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıl açtığı soruşturma kapsamında Türkiye ve Hindistan menşeli kuvars ithalatındaki damping ve sübvansiyon incelemesi yapıyor.ABD Ticaret Bakanlığı 6 Aralık 2019 tarihli nihai bildiriminde Türkiye ve Hindistan’dan ithal kuva...