Ticaret Gündemi

Teşvik Mevzuatına Göre Öncelik Verilecek Ürün Listesi Yayımlandı

Teşvik Mevzuatına Göre Öncelik Verilecek Ürün Listesi Yayımlandı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde teşvike konu olabilecek Öncelikli Ürün Listesi 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.Söz konusu mevzuatta 2016 yılında yapılan değişiklikle Yatırımlara Proje Bazlı devlet yardımı verilmesi mümkün bulun...
Güney Kore Japonya’nın İhracat Düzenlemelerini DTÖ’ye Şikayet Etti

Güney Kore Japonya’nın İhracat Düzenlemelerini DTÖ’ye Şikayet Etti

Güney Kore, Japonya’nın elektronik üretiminde kullanılan bazı hammaddelerin ihracatına getirdiği kısıtlamalar ile ilgili bildirimini DTÖ’ye göndererek konsültasyon başlatılmasını talep etti.Söz konusu talep, 16 Eylül itibariyle DTÖ Sekreteryası tarafından üye ülkeler aras...
Türkiye Latin Amerika Pazarını Hedefliyor

Türkiye Latin Amerika Pazarını Hedefliyor

Bilindiği gibi Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracat Ana Planı 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmıştı. Söz konusu Planla 17 ülke hedef ülke ve 5 hedef sektör belirlenerek bu ülkelere yapılan ihracatın iki katına çıkarılması hedefi belirlenmişti.Hedef ülkeler; AB...
EXIMBANK İhracat Kredi Faizlerinde İndirim Yaptı

EXIMBANK İhracat Kredi Faizlerinde İndirim Yaptı

Eximbank, ihracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik kullandırdığı 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranını yaklaşık 1 puan indirerek yüzde 10,65'e düşürdü.Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) garantisi il...
Türkiye ABD Ticaret Müzakereleri ve Serbest Ticaret Anlaşması Görüşmeleri

Türkiye ABD Ticaret Müzakereleri ve Serbest Ticaret Anlaşması Görüşmeleri

Türkiye ABD’den başta tekstil sektörü olmak üzere birçok üründeki ticari kısıtlamaları kaldırmasını istedi.Ticaret Bakanları arasında yapılan görüşmelerde bir yıl içinde ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması, tekstil-konfeksiyon, sivil havacılık ve otomotiv ala...
Ukrayna Azotlu Gübre İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Ukrayna Azotlu Gübre İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Ukrayna Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 5 Eylül 2019 tarihli bildirimle bazı azotlu gübrelerin ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.Kendilerine form v...