Ticaret Gündemi

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

25 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle Serbest Bölgelerin işleyişi ile ilgili bir takım değişiklikler yapıldı.Buna göre Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar, Serbest Bölge Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri, Üstyapı Tesisleri, İşletici ve...
Mısır Alüminyum İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Mısır Alüminyum İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Mısır Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 22 Nisan 2020 tarihli bildirimle ham alüminyum ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Önlemleri Birimi tarafından yürütülecek.İlg...
ABD’li Perakendeciler Yatak İthalatına Açılan Damping Soruşturmasına Karşı Çıkıyor

ABD’li Perakendeciler Yatak İthalatına Açılan Damping Soruşturmasına Karşı Çıkıyor

Amerikan Yatak İttifakı (The American Mattress Alliance –AMA) , yatak ithalatına karşı antidamping başvurusu yapan ABD yatak üreticilerinin “endüstrinin durumunu dikkate alarak başvurularını geri çekmesini” umduklarını açıkladı. AMA kendilerine ulaşan birçok perakendecinin a...
Türk Menşeli Çelik Tel İthalatına Karşı ABD’de Damping Başvurusu Yapıldı

Türk Menşeli Çelik Tel İthalatına Karşı ABD’de Damping Başvurusu Yapıldı

Ön gerilmeli beton çelik tel üreticisi üç ABD’li yerli üretici aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 15 ülkeden yapılan ithalata karşı damping ve sübvansiyon başvurusunda bulundu.Insteel Wire Products Company, Sumiden Wire Products Corporation ve Wire Mesh Corporation adlı yerli ü...
A.TR Dolaşım Belgelerindeki İmza Zorunluluğu Kaldırıldı

A.TR Dolaşım Belgelerindeki İmza Zorunluluğu Kaldırıldı

Bilindiği gibi A.TR Dolaşım Belgeleri, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik ortamda düzenlenerek onaylanıyor ve vize edilebiliyor.Ancak, 13 Temmuz 2019 tarihinden beri Avrupa Komisyonu’nun talebi üzeri...
Bazı Sanayi Ürünleri ile İnşaat Malzemelerindeki Gümrük Vergileri Yükseltildi

Bazı Sanayi Ürünleri ile İnşaat Malzemelerindeki Gümrük Vergileri Yükseltildi

21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla gelişme yolunda veya en az gelişmiş olan ülkelerden yapılan bazı sanayi ürünlerinin ithalatındaki ilave gümrük vergileri geçici süreyle yükseltildi.Artışa tabi tutulan ürünler arasında kimyasal bileşikler, boyalar, gıda...