Ticaret Gündemi

Bakır Tellerdeki Dampinge Karşı Önlem Kaldırıldı

Bakır Tellerdeki Dampinge Karşı Önlem Kaldırıldı

Bilindiği gibi 7408.11 GTP'sinde sınıflandırılan enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen rafine edilmiş bakır tellerin ithalatında Rusya'dan ithalatta 2005; Ukrayna'dan ithalatta ise 2006 yılından beri dampinge karşı kesin önlem yürürlükteydi.Söz konusu üründeki dampinge k...
Bangladeş ve Nepal Menşeli İplikler İçin Soruşturma

Bangladeş ve Nepal Menşeli İplikler İçin Soruşturma

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Nepal ve Bangladeş menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin” ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı. Soruşturma konusu eşya 55.08; 55.09...
İran İthalat İşlemlerinde Yeni Düzenleme

İran İthalat İşlemlerinde Yeni Düzenleme

İran hükümeti ithalat işlemlerinde zorunlu olan kayıt uygulamasında mesai saatlerinde kısaltmaya gitti.Yeni düzenlemeye göre ithalat kayıtları her gün saat 8 ila 16 arasında yapılabilecek. İran Ticareti Geliştirme İdaresi tarafından yapılan açıklamada yeni uygulamanın muayene g...
AB'den Çin E-Bisikletlerine Sübvansiyon Soruşturması

AB'den Çin E-Bisikletlerine Sübvansiyon Soruşturması

Avrupa Birliği, Çin menşeli elektrikli bisikletlere karşı yürüttüğü Damping Soruşturmasını, devlet tarafından sağlanan yardım ve teşvikleri de içerecek şekilde genişlettiğini duyurdu.Yardımcı bir elektrik motoru vasıtasıyla hareket eden elektrikli bisikletler Avrupa'nın ö...
Rusya Menşeli Cam İthalatına Damping Önlemi

Rusya Menşeli Cam İthalatına Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı 24 Haziran 2016 tarihinde Rusya Federasyonu menşeli 7005.29 gümrük tarife pozisyonda sınıflandırılan Camlar için başlattığı Antidamping Soruşturmasını tamamladı.Soruşturmaya konu ürün, işlenmemiş ve plaka halindeki float ve yüzeyi taşlanmış veya parlatı...
Tunus'un Ülkemizden Yapılan İthalata Karşı Yaptığı Düzenlemeler

Tunus'un Ülkemizden Yapılan İthalata Karşı Yaptığı Düzenlemeler

Tunus Ticaret Bakanlığı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ülkemize karşı uygulayacağı gümrük vergilerini değiştireceğini bildirdi. En çok kayrılan ülke (MFN) hadleri %20’den %30’a çıkarılırken, 0303-8706 pozisyonlarda sınıflandırılan bazı ürünlerde MFN oranları %30-%36;...