Ticaret Gündemi

Termosifon İthalatı Damping Soruşturması

Termosifon İthalatı Damping Soruşturması

2013 yılından beri Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli “termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı” (termosifon) ithalatında firmalara göre değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.Önlemin süresinin dolacak olması ve yerli üretici üzerindeki zararın devamı id...
Yunanistan Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması

Yunanistan Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması

7 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Yunanistan menşeli belirli mensucatın ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.Soruşturma, Yunanistan menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik filament iplikle...
Arjantin’den İhracat Vergisi

Arjantin’den İhracat Vergisi

Arjantin Hükümeti, demir-çelik ürünlerini de içerecek şekilde ihracat işlemlerine ihracat vergisi getirdi.Geçtiğimiz hafta yaşadığı büyük devalüasyon sonrası ekonomik dalgalanmayı azaltmak için alınan önlemler kapsamında hammadde ve bitmiş ürün ihracatına getirilen vergile...
Çin Menşeli Tuğla İthalatına Damping Önlemi

Çin Menşeli Tuğla İthalatına Damping Önlemi

5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Çin menşeli tuğla ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verildi.Daha önce alınan önlemin süresi dolacağından söz konusu ürünler için 2 Mart 2018 tarihinde bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturm...
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre ihracat işlemleri bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu getirildi. Buna göre Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ödemeyi müteakip en geç 180 gün içinde i...
AB Güneş Panellerindeki Önlemleri Kaldırıyor

AB Güneş Panellerindeki Önlemleri Kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 3 Eylül 2018 tarihi itibariyle Çin menşeli güneş panelleri ithalatında uygulanan önlemlerin süresinin biteceğini ve yeni bir Soruşturma açılmadığından önlemlerin yürürlükten kalkacağını duyurdu.AB ilk defa 2013 yılında Çin menşeli güneş pane...