Ticaret Gündemi

İran’da İşlenmemiş Bazı Madenlerin İhracat Vergileri Düşürüldü

İran’da İşlenmemiş Bazı Madenlerin İhracat Vergileri Düşürüldü

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı işlenmemiş bazı madenlerin ihracat vergilerinin düşürülmesine karar verdi.İran’da yerli üreticileri desteklemek ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yılın Eylül ayında işlenmemiş bazı madenle...
Malezya Türk İnşaat Demirine Karşı Açtığı Damping Soruşturmasını Tamamladı

Malezya Türk İnşaat Demirine Karşı Açtığı Damping Soruşturmasını Tamamladı

Malezya Dış Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MITI) tarafından Demir-Çelik Birliği’nin başvurusu üzerine Türkiye ve Singapur menşeli / çıkışlı inşaat demirlerine yönelik geçen Nisan ayında açılan damping soruşturması tamamlandı.Soruşturma neticesinde hem Singapur hem de Türk...
İhracata Sağlanan Devlet Yardımlarında Rekor Kırıldı

İhracata Sağlanan Devlet Yardımlarında Rekor Kırıldı

İhracata yönelik devlet yardımlarında 2019 yılında rekor kırıldı ve 2,4 milyar lirası mal ihracatına yönelik olmak üzere toplam 3,2 milyar liralık devlet desteğine ulaşıldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı için mal ve hizmet ihracatı için toplam 3,8 milyar...
Hindistan Türkiye’den İthalatı Zorlaştıracak Adımlar Attığı Yolundaki Haberleri Yalanladı

Hindistan Türkiye’den İthalatı Zorlaştıracak Adımlar Attığı Yolundaki Haberleri Yalanladı

Bilindiği gibi Ekim ayından bu yana dış basında çıkan bazı haberlerde, Hindistan’ın Keşmir’le ilgili politikaları dolayısıyla Türkiye ve Malezya’ya bazı ticari önlemler almaya hazırlandığı yolunda iddialar bulunuyor.Hükümet kaynaklarına dayandırılan bu haberlere göre ...
ABD İran ile Ticaret Yapanlara İlişkin Yeni Yaptırımları Devreye Aldı

ABD İran ile Ticaret Yapanlara İlişkin Yeni Yaptırımları Devreye Aldı

14 Ocak 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Başkanlık Kararı ile ABD İran’la ticaret yapanlarla ilgili yeni yaptırım kararlarını devreye aldı.Söz konusu Kararda İran’da inşaat, madencilik, imalat, tekstil ve belirlenecek diğer sektörlerde faaliyet gösteren kişiler...
AB, ABD ve Japonya Devlet Yardımları Konusunda Uzlaşmaya Vardı

AB, ABD ve Japonya Devlet Yardımları Konusunda Uzlaşmaya Vardı

Washington’da gerçekleştirilen bir toplantıda AB, ABD ve Japonya yetkilileri DTÖ kapsamında yasaklanan sübvansiyonların uluslararası ticaretin etkin işleyişi açısından yeterli olmadığı konusunda mutabakata vardı.Mevcut yasaklı devlet yardımlarının hem kapsamının genişletilm...