Ticaret Gündemi

ABD'den Çin Ürünlerine Tarife Artırımı

ABD'den Çin Ürünlerine Tarife Artırımı

Amerika Birleşik Devletleri Çin menşeli ürünlerin ithalatında yüzde 10'luk bir tarife artırımına gitti.Yaklaşık 200 milyar dolarlık ithalatı etkilemesi beklenen tarife artırımı Başkanlık Kararı ile yürürlüğe konuldu ve 24 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.Yapıl...
Demir-Çelik İthalatına Geçici Korunma Önlemi

Demir-Çelik İthalatına Geçici Korunma Önlemi

Ülkemiz tarafından belirli demir-çelik ürünleri ithalatına yönelik olarak 27 Nisan 2018 tarihinde bir korunma önlemleri soruşturması açılmıştır. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile soruşturma konusu ürünler için 200 gün süre ile geçici önlem alınması için Cu...
Hindistan'dan Çin Keten İpliğine Damping Önlemi

Hindistan'dan Çin Keten İpliğine Damping Önlemi

Hindistan yürüttüğü damping soruşturması sonucunda Çin menşeli keten ipliklerinde damping ve zarar tespit etti.Nihai bildirim raporunda yer verilen detaylı bilgilendirme ile kilogram başına 1.30 ila 4.83 $ arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem alınmasının öngörüld...
İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Ticaret Politikası Önlemleri

İhracat Sayılan Satış ve Teslimlerde Ticaret Politikası Önlemleri

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ kapsamında geçici ithal edilen eşyaya ithalatta gözetim ve korunma önlemlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda yaşanan tereddütler gümrük idareleri tarafından Ticaret Bakanlığı'na iletilmiştir.2005/2 sayılı İhracat Say...
AB'nin Türkiye'den Limon İthalatındaki Kontroller

AB'nin Türkiye'den Limon İthalatındaki Kontroller

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl Türkiye'den yapılan limon ithalatında rastlanan limit üstü kalıntı dolayısıyla yürürlüğe konulan ilave denetimlerin bu yıl da sürdürüleceği bildirildi.Risk unsurunun devam ettiği ve bu yüzden Birliğe ...
Türkiye-Pakistan STA Müzakereleri

Türkiye-Pakistan STA Müzakereleri

Türkiye ve Pakistan duran Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Müzakerelerini yeniden canlandırma kararı aldı.Türk Dışişleri Bakanının Pakistan ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinilerek STA'nın hızlı bir şekilde neticelendirilmesi gerektiği vurgulandı.Yapıla...