Ticaret Gündemi

DTÖ Güney Kore-ABD Çelik ve Güç Trafosu Paneli Sonuçlandı

DTÖ Güney Kore-ABD Çelik ve Güç Trafosu Paneli Sonuçlandı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin Güney Kore menşeli çelik ve güç trafosu ürünlerine uyguladığı yüksek tarifeler konusundaki Panelde Güney Kore lehine karar verdi.2018 yılı Şubat ayında Güney Kore, ABD’nin ithal ettiği çelik ve güç trafosu ürünlerine karşı uygulad...
Hindistan Kağıt İthalatına Anti-Damping Önlemi Almaya Hazırlanıyor

Hindistan Kağıt İthalatına Anti-Damping Önlemi Almaya Hazırlanıyor

Hindistan Ticaret Bakanlığının soruşturma kolu Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü (DGTR), yürüttüğü soruşturma sonunda gazete kağıdı ithalatına yönelik anti-damping vergisi uygulanması gerektiği sonucuna ulaştı.DGTR, AB, Avustralya, BAE, Kanada, Rusya ve Singapur’dan yapı...
Avrupalı Üreticiler Demir-Çelik Korunma Önleminin Devamı İçin Baskılarını Artırıyor

Avrupalı Üreticiler Demir-Çelik Korunma Önleminin Devamı İçin Baskılarını Artırıyor

Avrupa’nın kurulu çelik üretim kapasitesinin büyük kısmına sahip 12 üye ülke, Haziran ayında sona ermesi planlanan mevcut çelik korumasının devamı için AB Komisyonuna baskılarını artıyor.Üye devletler, Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis'e gönderilen mektupta Covid-19 salgın...
Çin Birçok Ürün Grubunun İthalatındaki Gümrük Vergilerini Düşürdü

Çin Birçok Ürün Grubunun İthalatındaki Gümrük Vergilerini Düşürdü

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan bir bildirimde Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu yılın başından itibaren geçerli olacak şekilde birçok üründe "en çok gözetilen ülke" (MFN) oranları üzerinden gümrük vergisi indirimine gittiği bildirildi.883 tarife satırında yer alan belirli ithal...
Cep Telefonu İthalatındaki Gözetim Uygulamasına İstisnalar Getirildi

Cep Telefonu İthalatındaki Gözetim Uygulamasına İstisnalar Getirildi

Bilindiği gibi 2020/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 8517.12.00.00.09 GTİP altında sınıflandırılan cep telefonu ithalatında adet başına 200 dolar gözetim kıymeti uygulanıyor. Söz konusu kıymetin altındaki ithal talepleri ancak Ticaret Bakanl...
Çelik Halat İthalatındaki Gözetim Uygulamasına İstisnalar Getirildi

Çelik Halat İthalatındaki Gözetim Uygulamasına İstisnalar Getirildi

Bilindiği gibi 2015/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bazı çelik halatların ithalatında ton başına 3000 dolar gözetim kıymeti uygulanıyor. Söz konusu kıymetin altındaki ithal talepleri ancak Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen gözetim belges...