Ticaret Gündemi

Eski Otomobil İthalatında Yeni Düzenleme

Eski Otomobil İthalatında Yeni Düzenleme

Bilindiği gibi İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde eski, kullanılmış ve yenileştirilmiş otomobillerin ülkemize ithaline izin verilmemektedir.Ancak, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen toplu izin ile belirlenen şartlara sahip "eski" otomobillerin kullanılmış, yenileştiri...
Dünya Ticaret Örgütü Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

Dünya Ticaret Örgütü Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi diğer on bir ülke ile birlikte 26 Kasım 2018 tarihinde bir reform paketi önerisi sundu.AB, Avustralya, Kanada, Çin, İzlanda, Hindistan, Kore, Meksika, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur ve İsviçre tarafından sunulan öneri özellikle kili...
Birleşik Krallığın AB'den Çıkış Anlaşması Onaylandı

Birleşik Krallığın AB'den Çıkış Anlaşması Onaylandı

Avrupa Birliği liderleri Birleşik Krallığın AB'den çıkış anlaşmasını (Brexit) onayladı. 27 AB üyesi ülke lideri çıkış süreci ve sonrası ilişkilerin çerçevesini tayin edecek ve 20 ayı aşkın süredir devam eden müzakerelerin neticesini bir saatten az süren bir toplantı so...
Ürdün'e Tanınan Tavizler İthalat Rejimi Kararı'ndan Kaldırıldı

Ürdün'e Tanınan Tavizler İthalat Rejimi Kararı'ndan Kaldırıldı

Ürdün ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının feshedilmesinden dolayı İthalat Rejim Kararının eklerinde Ürdün'e tanınan tüm tavizler ve tarife kontenjanı uygulamaları kaldırıldı.Bilindiği gibi Ürdün, Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) feshederek 22 Kasım 2018 ta...
Çin Atık İthalatındaki Yasak Kapsamını Genişletiyor

Çin Atık İthalatındaki Yasak Kapsamını Genişletiyor

Geçen yıl atık ithalatına getirdiği kısıtlama ve yasaklamalarla küresel ölçekteki atık ticaretinde büyük değişimlere yol açan Çin, bu yasağın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.Geçen yıl 24 kategorideki katı atık ithalatına getirilen yasaklama, planlanan yeni düzenleme...
Tohumluk İhracatı Düzenlemeleri Konusunda Bilgilendirme

Tohumluk İhracatı Düzenlemeleri Konusunda Bilgilendirme

Ticaret Bakanlığı İhracatçı Birliklerine muhatap bir yazısında tohumluk ihracatı konusundaki düzenlemelere ve dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekti.Bilindiği üzere, 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ çerçevesinde tohumluk ihracatında...