Ticaret Gündemi

Fas, Tekstil Gümrük Muafiyet Anlaşmasını Askıya Aldı

Fas, Tekstil Gümrük Muafiyet Anlaşmasını Askıya Aldı

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerli üreticilerinin korunması amacıyla Türkiye ile tekstil ve konfeksiyon sektöründeki gümrük muafiyetinin askıya alındığını bildirdi.Söz konusu Karara ek olarak Türkiye'den yapılacak ithalatta gümrük vergileri ürün bazında yüzde 90'a kadar ...
Kanada'dan Türk Makarnasına Damping Soruşturması

Kanada'dan Türk Makarnasına Damping Soruşturması

Üç üreticisinin başvurusu üzerine, Kanada Türk makarnasına anti damping soruşturması başlattı.Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından yapılan açıklamada haksız rekabet iddialarının ciddi bulunarak Soruşturmaya konu edildiği ve Türk makarnalarında sübvansiyon olup ol...
İthalattaki İlave Gümrük Vergisi Uygulamasında Değişiklik

İthalattaki İlave Gümrük Vergisi Uygulamasında Değişiklik

30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile ithalatta alınan ilave gümrük vergisi uygulamasında değişikliğe gidildi.Yeni uygulamaya göre ilave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menşe...
Cam Elyafı Damping Uygulamasında Değişiklik

Cam Elyafı Damping Uygulamasında Değişiklik

Bilindiği gibi ÇHC menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.2015 yılında yapılan ara gözden geçirme soruşturması (AGGS) ile “boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar” önlem kapsamından çıkarılmı...
Bazı Tıbbi Malzemelerdeki Gözetim Uygulaması Kaldırıldı

Bazı Tıbbi Malzemelerdeki Gözetim Uygulaması Kaldırıldı

3005.90.31.00.11 GTİP'te sınıflandırılan gaz bezleri ile 3005.90.31.00.12 GTİP'te sınıflandırılan tıbbi gaz kompresleri için 4 Aralık 2007 tarihinden beri yürürlükte olan fiyat bazlı gözetim uygulaması 30 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile uygulamadan kaldırıldı. Ga...
Laos Menşeli Bisiklet Lastikleri Soruşturması

Laos Menşeli Bisiklet Lastikleri Soruşturması

11 Nisan 2017 tarihinde Laos menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri ile bunların aksam ve parçaları için başlatılan Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması 30 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile tamamlandı. Yapılan Soruşturma neticesinde Laos’...