Ticaret Gündemi

Demir-Çelik Ürünleri Korunma Önlemleri Soruşturması Uzatıldı

Demir-Çelik Ürünleri Korunma Önlemleri Soruşturması Uzatıldı

Bilindiği gibi 27 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile bazı demir-çelik ürünlerinin ithalatına karşı Ticaret Bakanlığınca bir korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır.İlgili mevzuata göre korunma önlemleri soru...
Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemleri Soruşturması Açıldı

30 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile naylon iplik ithalatı için Korunma Önlemleri Soruşturması açılmıştır.Söz konusu Soruşturma 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarında yer alan naylon veya diğer poliamidlerden iplikleri kapsamak...
Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri ile İlgili Düzenleme

Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri ile İlgili Düzenleme

Bilindiği üzere ihracat işlemleri için A.TR Dolaşım Belgeleri 28 Mayıs 2018 tarihinden beri yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmektedir.Halen hem elektronik hem de manuel olarak düzenlenebilen menşe ispat ve dolaşım belgelerinden EUR.1, EUR-MED Dolaşım Belgeleri ile D-8, İran ve...
AB-Japonya Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Giriyor

AB-Japonya Serbest Ticaret Anlaşması Yürürlüğe Giriyor

AB ile Japonya arasında müzakereleri biten Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) iç onay süreçleri de tamamlandı.Anlaşma, Paris İklim Anlaşmasına açıktan atıf yapılan ilk ticaret anlaşması özelliği taşırken dünya GSMH'sinin yaklaşık üçte birini üreten ve 635 milyonluk nüf...
Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatına Tarife Kontenjanı Açıldı

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatına Tarife Kontenjanı Açıldı

27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararla bazı sanayi ürünlerinin ithalinde 0 gümrük vergili ve ürüne göre değişen miktarlarda tarife kontenjanı açıldı.Vinil asetat, butil akrilat gibi kimyasallarla, rotatif kompresör, led diyotlu baskılı devre kartı gibi bazı ar...
Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı

Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 0 gümrük vergili 300 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı.1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP'lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki kontenjanın 30 Hazira...