Ticaret Gündemi

Poliesterler için Korunma Önlemi

Poliesterler için Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı 5503.20.00.00.00 GTİP'te sınıflandırılan Poliesterlerden Sentetik Devamsız Lifler için 22/04/2017 tarihinde başlattığı Korunma Önlemleri Soruşturmasını tamamladı.Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre söz konusu ürünün İran menşeli olanları i...
Türkiye yumurta ihracatı

Türkiye yumurta ihracatı

Avrupa Birliği'nde uzunca bir süredir devam eden zehirli yumurta krizi ile ilgili olarak Türk menşeli yumurtalar için de sıkı denetimler başlatıldı.Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı kalıntısı olarak "fipronil" maddesinin bulunması gıda güve...
Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye ve Singapur tarafından müzakereleri yapılan ve iki ülke tarafından da onay süreci tamamlanan Serbest Ticaret Anlaşması Ekim ayında yürürlüğe girecek.Yeni nesil STA'lardan olan Anlaşma mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra e-ticaret, rekabet ve şeffaflık gibi konularda da h...
Besilik Sığır İthalatı

Besilik Sığır İthalatı

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, artan et tüketimini karşılayabilmek amacıyla 500 baş ve üzeri kapasiteli işletmeler tarafından besilik sığır ithalatı yapılmasına izin verdi.29.07.2017 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nda, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü...
İngiltere-AB Brexit Müzakereleri

İngiltere-AB Brexit Müzakereleri

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden çıkışının bir anlaşma neticesinde olmaması halinde AB'den ülkesine gelen ürünlere KDV ve Gümrük Vergisi uygulama yoluna gideceğini açıkladı.2019 yılı Mart ayı itibariyle bir mutabakata varılamaması halinde, AB ürünlerine karşı uygula...
Avrasya Gümrük Birliği

Avrasya Gümrük Birliği

Dış ticaretindeki bölgesel anlaşmaları artırma isteğinde olan Türkiye, coğrafi yakınlığı ve önemli alternatif pazarlar oluşturması yönüyle Avrasya Gümrük Birliği alanına dahil olmayı ciddi bir alternatif olarak değerlendiriyor.Avrupa Birliği ile olan Gümrük Birliği'nin de...