Ticaret Gündemi

Demir-Çelik Ürünleri Geçici Korunma Önlemi Kapsamında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Demir-Çelik Ürünleri Geçici Korunma Önlemi Kapsamında Tarife Kontenjanı Uygulaması

Ülkemiz tarafından belirli demir-çelik ürünleri ithalatına yönelik olarak 27 Nisan 2018 tarihinde bir korunma önlemleri soruşturması açılmış ve 2 Ekim 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Soruşturma kapsamı ürünler için 200 gün süreyle yüzde 25 oranında ek mali yükü...
İhracat Teşvik Başvurularında Dövizle Sözleşme Yasağı

İhracat Teşvik Başvurularında Dövizle Sözleşme Yasağı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ihracatta devlet yardımları kapsamında başvuru yapan ihracatçı firmaların sundukları belgelerde dövizle sözleşme kısıtlamalarına uyulması gerektiği yönünde tüm ihracatçılara yönelik bir bilgilendirme ya...
Çin Menşeli Suni Deri İthalatındaki Damping Uygulamasında Değişiklik

Çin Menşeli Suni Deri İthalatındaki Damping Uygulamasında Değişiklik

Bilindiği üzere, 2015 yılından beri Çin menşeli koagüle suni deriler için kilogram başına 1.9 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.16 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile eşya tanımında detaylandırmaya gidilerek uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaç...
İplik İthalatı Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Tamamlandı

İplik İthalatı Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Tamamlandı

29 Aralık 2017 tarihinde Bangladeş ve Nepal menşeli iplik ithalatı için açılan önlemlerin etkisiz kılınması (ÖEK) soruşturması tamamlandı.Soruşturma, 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan ...
G.Kore Menşeli Polikarboksilat Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatıldı

G.Kore Menşeli Polikarboksilat Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatıldı

28 Kasım 2017 tarihinde Güney Kore menşeli polikarboksilat ithalatına açılan damping soruşturması önlemsiz kapatıldı. Soruşturmaya konu ürünler 3824.40.00.00.00 GTİP’li “Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar” ile 3906.90.90.00.00 GTİP'te sınıflandırılan...
Transmisyon Kolanları Damping Soruşturması Tamamlandı

Transmisyon Kolanları Damping Soruşturması Tamamlandı

Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v- kayış) ithalinde 2013 yılından beri uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar vermek için 2 Mart 2018 tarihinde açılan Nihai Gözden Geçirme Damping Soruşturması tamamlandı.16 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üze...