Ticaret Gündemi

Bazı Anti-Damping Vergilerinin BİLGE Sistemi Üzerinden Yanlış Tahsili

Bazı Anti-Damping Vergilerinin BİLGE Sistemi Üzerinden Yanlış Tahsili

Gümrük Müşavirleri Dernekleri bazı anti-damping vergilerinin BİLGE sistemi üzerinde yanlış tanımlandığı ve bunun düzeltilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı’na bildirimde bulundu.Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından ortak kaleme al...
Türkiye-Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Sistemi Kapsamı Genişletildi

Türkiye-Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Sistemi Kapsamı Genişletildi

Türkiye ile Rusya arasındaki Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) sisteminde kapsam genişletildi.İki ülke arasındaki ticarette sevk edilen eşyaya ilişkin bilgilerin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanan sistem ticaretin kolaylaştırılmasını hedef...
ABD Alüminyum Anti-Damping ve Sübvansiyon Soruşturmalarını Tamamladı

ABD Alüminyum Anti-Damping ve Sübvansiyon Soruşturmalarını Tamamladı

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhalara yönelik yürüttüğü anti-damping soruşturmasında uygulanacak nihai önlem oranlarını belirledi.Türkiye, Bahreyn, Brezilya ve Hindistan'dan yapılan ithalatta dampingin yanında sü...
Azerbaycan Menşeli Bazı Tarım Ürünlerine Gümrük Vergisiz İthalat İmkanı Tanındı

Azerbaycan Menşeli Bazı Tarım Ürünlerine Gümrük Vergisiz İthalat İmkanı Tanındı

Bilindiği gibi Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanmış ve Anlaşma 26 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanunla onaylanmıştı. TTA kapsamında Azerbaycan menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açıldı.Buna göre, baz...
AB Demir-Çelik Korunma Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması

AB Demir-Çelik Korunma Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması

Avrupa Komisyonu, AB çelik üreticisi ülkelerden gelen taleplerin ardından, 30 Haziran'da süresi dolacak mevcut çelik ithalat koruma önlemlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için bir soruşturma başlattı. Soruşturma açılışına ilişkin bildirim AB Resmi Gazetesi'nin 26 Şubat 2...
Filipinler Otomobil İthalatındaki Korunma Önleminin Kapsamını Genişletti

Filipinler Otomobil İthalatındaki Korunma Önleminin Kapsamını Genişletti

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (DTI), gelişmekte olan ekonomi sınıflandırmalarını uluslararası kurallara uyacak şekilde yeniden değerlendirdiğini ve ülke listesini güncellediğini duyurdu. Buna bağlı olarak daha az ülke otomobil ithalatına uygulanan korunma önlemlerinden ...