Ticaret Gündemi

İran Taşıtlarına Uygulanan Gümrük İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı

İran Taşıtlarına Uygulanan Gümrük İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı

Ülkemiz ile İran arasında 15 Ocak 2015 tarihinde Ankara'da imzalanan Uzlaşı Metni çerçevesinde alınan kararlara İran tarafının uyulmaması üzerine İran plakalı taşıtlara uygulanacak gümrük prosedürlerinde 14 Nisan 2015 tarihinde bazı kısıtlamalar yapılmıştı.Bu çerçevede, ...
Dünya Genelinde Uygulanan Ticareti Kısıtlayıcı Önlemler Rekor Seviyelere Ulaşıyor

Dünya Genelinde Uygulanan Ticareti Kısıtlayıcı Önlemler Rekor Seviyelere Ulaşıyor

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaret Gözden Geçirme Organı tarafından hazırlanan yıl ortası raporuna göre dünya genelinde uygulanan ticareti kısıtlayıcı önlemler rekor seviyeye ulaştı.2018 Ekim-2019 Mayıs aylarını kapsayan dönemde küresel olarak uygulanan ithalat kısıtlamal...
Madagaskar Makarna İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Madagaskar Makarna İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Madagaskar Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 22 Temmuz 2019 tarihli bildirimle makarna ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, Haksız Rekabeti Önleme Ulusal Otorsitesi (Autorité Nationale Chargée des Mesures Correctives Comme...
Teminat İadelerinde Vergi Borcu Sorgulaması Yapılmaması

Teminat İadelerinde Vergi Borcu Sorgulaması Yapılmaması

Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm gümrük idarelerine dağıtılan yazısında teminat iadelerinde vergi borcu sorgulaması yapılmasına gerek olmadığını bildirdi.İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün sorusuna verilen cevabi karşılıkta konunun Hazine ve Maliye...
Mısır’da Türk Ürünlerinin Ülkeye Girişini Yasaklamak İçin Dava Açıldı

Mısır’da Türk Ürünlerinin Ülkeye Girişini Yasaklamak İçin Dava Açıldı

Mısır’da Tarık Mahmut adlı bir avukat Türkiye Mısır Serbest Ticaret Anlaşması’nın iptali ve Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması istemi ile bir dava açtı.Al-Mal isimli özel bir gazetenin haberine göre söz konusu dava Mısır İdari Mahkemesinde açıldı ve davada ...
Dış Ticarette Aranan Belgelerle İlgili Yürütülen Çalışma

Dış Ticarette Aranan Belgelerle İlgili Yürütülen Çalışma

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu, "Dış Ticaret İşlemlerindeki Belge ve Maliyetlerin Azaltılması ve Bu Konudaki Farkındalığın Arttırılması Çalıştayı'' sonuç raporunda tespit edilen belgeler ve maliyetlerden kaldırılabilecek veya aza...