Ticaret Gündemi

Türk Çelik Üreticileri İran’ın Kapasite Artışına Dikkat Çekiyor

Türk Çelik Üreticileri İran’ın Kapasite Artışına Dikkat Çekiyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği(TÇÜD) tarafından yapılan açıklamada İran'ın çelik üretimini yüzde 47 artırmasının Türk üreticiler açısından önemli bir tehdit oluşturacağı değerlendirilmesinde bulunuldu.TÇÜD internet sitesinde yapılan bilgilendirmede çelik üretimind...
Bazı Tıbbi Malzemenin İhracı Ön İzne Bağlandı

Bazı Tıbbi Malzemenin İhracı Ön İzne Bağlandı

4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle bazı tıbbi malzeme ve kişisel koruyucu donanımın ihracı ön izne bağlandı.Yeni düzenlemeye göre Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum (koruyucu ...
Avrupa Birliği Türk Alabalığına Karşı Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açtı

Avrupa Birliği Türk Alabalığına Karşı Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açtı

Avrupa Birliği Türk menşeli gökkuşağı alabalığı (çelikbaş) ithalatında uygulanan damping önleminin devamı için Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) açılmasına karar verdi.Danimarkalı üreticiler tarafından yapılan başvuruda Türk ürünlerinin sübvansiyonlu olduğu, A...
Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Ağırlık Uygulaması

Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Eşyada Ağırlık Uygulaması

Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011 yılından beri farklı zamanlarda ortaya çıkan ve ticaret politikası önlemlerine tabi ürünlerde hangi ağırlığın esas alınacağı yönündeki bazı tereddütleri gidermek için tüm gümrük idarelerine muhatap bir dağıtımlı yazı gönderdi.Söz ...
Özel Bankaların İthalde Alınan Vergileri Tahsil Etme Yetkisi Feshedildi

Özel Bankaların İthalde Alınan Vergileri Tahsil Etme Yetkisi Feshedildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bildirime göre ithalde alınan vergi ve diğer yükümlülüklerin tahsilinde özel bankaların yetkileri kaldırıldı.Mükelleflerin ödemekle yükümlü olduğu gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı vb. mali yüküml...
Kaçakçılıkla Mücadele Uygulamalarında Kasıt Unsuru Konusunda Gümrük İdareleri Uyarıldı

Kaçakçılıkla Mücadele Uygulamalarında Kasıt Unsuru Konusunda Gümrük İdareleri Uyarıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü kaçakçılıkla mücadele uygulamaları konusunda tüm gümrük idarelerine dağıtımlı bir yazı gönderdi.Söz konusu yazıda özellikle son dönemlerde kendilerine ulaşan birçok başvuruda gümrük işlemlerinin yoğun bir şekilde kaçak...