Ticaret Gündemi

Hindistan Bakır Filmaşin İthalatına Telafi Edici Vergi Koymaya Hazırlanıyor

Hindistan Bakır Filmaşin İthalatına Telafi Edici Vergi Koymaya Hazırlanıyor

Hindistan, geçtiğimiz Eylül ayında başlattığı anti-sübvansiyon soruşturması kapsamında Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli bakır filmaşin ithalatında sübvansiyon bulunduğu sonucuna vardı.Hindistan Ticaret Bakanlığı Ticaret Politikası Önlemleri Genel Müdürlüğü ...
Güney Kore Menşeli Dioktil Tereftalat İthalatına Yönelik ÖEK Soruşturması Tamamlandı

Güney Kore Menşeli Dioktil Tereftalat İthalatına Yönelik ÖEK Soruşturması Tamamlandı

19 Mart 2019 tarihinde Güney Kore menşeli/çıkışlı dioktil tereftalat için açılan Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması tamamlandı.Soruşturma, dioktil tereftalat ithalatında Güney Kore’ye karşı alınan mevcut dampinge karşı önlemin bir başka tarifeden ithalat yapılara...
Branda İthalatında Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Branda İthalatında Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Bilindiği gibi Çin ve Vietnam menşeli branda ithalatında 2008 yılından beri kilogram başına 1,06 ila 1,16 ABD Doları dampinge karşı önlem yürürlükte bulunuyor.Söz konusu Önlem bir defa uzatılmış olup yeni bir önlem alınmaması halinde 11 Kasım 2019 tarihinde sonlanacaktır. 8 ...
Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı

Gümrük Kanununda değişiklik yapan Kanun 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanununun (Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler; Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna; Tasfiye Edilecek Eşyaya ...
ABD’nin Türk Menşeli Kuvars İthalatına Yönelik Yürüttüğü Damping Soruşturması

ABD’nin Türk Menşeli Kuvars İthalatına Yönelik Yürüttüğü Damping Soruşturması

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Hindistan’dan ithal edilen kuvars için yürütülen Soruşturma kapsamındaki bulgularını ön raporla yayımladı. Buna göre Bakanlık Hindistan menşeli ürünlerde yüzde 4.32; Türkiye menşeli ürünlerde ise yüzde 3.81 oranında sübvansiyon bulundu...
DTÖ Hindistan İhracat Sübvansiyonlarının Kaldırılması Gerektiğine Hükmetti

DTÖ Hindistan İhracat Sübvansiyonlarının Kaldırılması Gerektiğine Hükmetti

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin şikayeti ile başlatılan Panelde Hindistan’ın üretici ve ihracatçılarına yasaklı ihracat sübvansiyonları sağladığı sonucuna vardı.Anlaşmazlıkların Halli çerçevesindeki Panelde Hindistan’ın Hindistan İhraç Malları Programı (MEIS)...