Ticaret Gündemi

Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcıları İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

27 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için gazla çalışan anında su ısıtıcıları ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.Soruşturma, Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi tarafınd...
Avustralya Türk Ürünlerine Yönelik Açtığı Damping Soruşturmasını Önlemsiz Kapattı

Avustralya Türk Ürünlerine Yönelik Açtığı Damping Soruşturmasını Önlemsiz Kapattı

Avustralya, Türkiye menşeli inşaat demiri ithalatı ile ilgili açtığı anti-damping soruşturmasını önlemsiz kapatma kararı aldı. Soruşturma, Sonda ve Liberty OneSteel Pty Ltd şirketleri tarafından Türkiye’den Avustralya’ya ihraç edilen çelik takviye çubuklarında damping ve s...
Rusya’nın İthalat İşlemlerinde Uyguladığı Zorunlu Etiketleme Düzenlemesi

Rusya’nın İthalat İşlemlerinde Uyguladığı Zorunlu Etiketleme Düzenlemesi

Rusya Federasyonu (RF)’nda 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, ithal edilen tüm ...
Hindistan Demir-Çelik İthalatındaki Tarifelerini Artırıyor

Hindistan Demir-Çelik İthalatındaki Tarifelerini Artırıyor

Hindistan Çelik Bakanlığı ani ve hızlı demir-çelik ithalatını engelleyebilmek için yüzde 7.5 ila 12.5 arasında değişen tarifelerin yüzde 15’e çıkarılması teklifi hazırladı.Bu artışa gerekçe olarak dünyanın gelişmiş ekonomilerinin Çin demir-çeliğine karşı aldığı ...
Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Bilgilendirme

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Bilgilendirme

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi için akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümü ihracatın teşviki için devle...
Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Olabilecek Eşya Listeleri Yayımlandı

Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Olabilecek Eşya Listeleri Yayımlandı

Bilindiği gibi ülkemizden Suriye’ye ihracat ve transit geçiş serbesttir. Diğer taraftan, 2019/16 Sayılı Genelge ile Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya li...