Ticaret Gündemi

Almanya ve Hindistan Menşeli Menteşe İthalatına ÖEK Soruşturması

Almanya ve Hindistan Menşeli Menteşe İthalatına ÖEK Soruşturması

3 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Almanya ve Hindistan menşeli menteşeler için Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması (ÖEK) açıldı.Soruşturma başlatılmasına Samet Kalıp ve Madeni Eşya San.ve Tic. A.Ş. ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MA...
AB Elektrikli Bisiklet Damping Soruşturması

AB Elektrikli Bisiklet Damping Soruşturması

Bilindiği gibi Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde Çin'den yapılan elektrikli bisiklet ithalatına karşı bir damping soruşturması yürütülmektedir.Soruşturmanın geldiği aşama itibariyle dampinge karşı geçici önlem uygulanmasına karar verildi. Bu Kararın yürürlüğe girebilmesi...
Cezayir İthalat Kısıtlamalarında Değişiklik

Cezayir İthalat Kısıtlamalarında Değişiklik

Cezayir'in başta cep telefonları, mobilya ve gıda ürünleri olmak üzere bu yıl başında yasaklama getirdiği ürünlerin ithalatında yasaklamayı aşamalı bir şekilde kaldırmayı planladığı bildirildi.Yasaklamanın yerini zamanla yüksek gümrük vergilerine bırakması ve bu şekilde ...
Demir-Çelik Ürünlerine Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

Demir-Çelik Ürünlerine Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

27 Nisan 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile bazı demir-çelik ürünleri ithalatında re'sen bir korunma önlemleri soruşturması başlatıldı.Korunma önlemleri ülke ayrımı yapmaksızın alındığından ve uluslar arası hükümler itibariyle ithalatçı ülkeye daha hız...
Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması Uygulaması

Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergisinin Askıya Alınması Uygulaması

Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki ürünler için her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde gümrük vergilerinin askıya alınması uygulaması yapılmaktadır.Ayrıca, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife...
AB Meksika Serbest Ticaret Anlaşması

AB Meksika Serbest Ticaret Anlaşması

Avrupa Birliği ile Meksika 21 Nisan 2018 tarihinde yeni bir ticaret anlaşması için mutabakata vardı.Söz konusu Anlaşma modernize edilmiş bir çerçeve Anlaşma özelliği taşıyacak ve 1997 yılında imzalanan mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nı daha kapsamlı hale getirecek.AB, Meksika'...