Ticaret Gündemi

Ticaret Bakanlığı İran Menşeli Düz Cam İthalatı ile İlgili Gümrük İdarelerini Uyardı

Ticaret Bakanlığı İran Menşeli Düz Cam İthalatı ile İlgili Gümrük İdarelerini Uyardı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından düz cam ithalatı konusunda ihtisas gümrüklerine gönderilen yazıda İran menşeli düz cam ithalatı konusundaki kontrollerin sıklaştırılması talimatı verildi.Konuyla ilgili Trakya Cam Sanayi A.Ş.'nin değerlendirmelerine ...
STA Sonrası AB Japonya Ticareti Büyük Artış Gösterdi

STA Sonrası AB Japonya Ticareti Büyük Artış Gösterdi

1 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe giren AB-Japonya Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında ikili ticarette büyük artış gözlendi. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde AB’nin Japonya’dan ithalatı yüzde 6.3; Japonya’nın AB’den ithalatı ise yüzde 6.6 oranında arttı.Özellikle gıda...
Bulgaristan’ın Türk Menşeli Bazı Ürünlere Karşı Referans Fiyat Uygulaması

Bulgaristan’ın Türk Menşeli Bazı Ürünlere Karşı Referans Fiyat Uygulaması

Bulgaristan Gümrük Kanunu’nda 31 Aralık 2019 tarihinde yapılan bir değişiklikle yüksek risk teşkil eden bazı ülke ve ürün grupları için referans fiyat uygulamasına geçildi.Referans kıymete tabi ürünlerde yapılan gümrük kontrollerinin artırılması yanında belirlenen eşik d...
Dampinge Karşı Önlem Süresi Biten ve Bitecek Ürünler Listesi Açıklandı

Dampinge Karşı Önlem Süresi Biten ve Bitecek Ürünler Listesi Açıklandı

31 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğde dampinge karşı önlem süresi biten veya Temmuz-Kasım 2020 döneminde bitecek ürünler listesi yayımlandı.Buna göre 4410.12 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) sınıflandırılan yönlendirilmiş lifli levha (OSB) ile 580632.90 GTP...
Mısır Parlamentosunda Türkiye STA’sının İptali Konusunda Çağrı Yapıldı

Mısır Parlamentosunda Türkiye STA’sının İptali Konusunda Çağrı Yapıldı

Mısır Parlamentosu Sanayi ve Ticaret Komisyonu tarafından Türkiye ile Mısır arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının iptali yönünde çağrı yapıldı.Bahsi geçen Komisyon, piyasadaki Türk ürünlerinin birçoğunun Mısır standartlarını karşılamadığı ve yerli üretime zarar ver...
AB ile 16 DTÖ Üyesi Ülke Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması Konusunda Ortak Hareket Edecek

AB ile 16 DTÖ Üyesi Ülke Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması Konusunda Ortak Hareket Edecek

AB ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye 16 ülke, DTÖ'de iki aşamalı bir anlaşmazlıkların halli mekanizması kurulabilmesi için ortak hareket etme kararı aldılar.AB’nin Komisyon Başkanı, ülkelerin ise Bakan düzeyinde temsil edildiği Davos’taki Toplantıda, DTÖ’deki mevcut ...