Ticaret Gündemi

Türkiye-Tayland STA Müzakereleri

Türkiye-Tayland STA Müzakereleri

Türkiye ile Tayland arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine dönük müzakereler için çerçeve metni Ankara'da imzalandı.Müzakerelerin nasıl yürütüleceğine dair usulleri belirlemeye dönük olan bu Belge ile STA'nın ilk aşamada **mal ticaretini kapsaması; hizmetler ve ...
Türk mermerine Çin ilgisi

Türk mermerine Çin ilgisi

Türkiye dünya toplamının üçte biri düzeyinde olan yıllık 5 milyar metreküplük üretim hacmi ile mermer üretiminde dünyada lider konumunda bulunuyor.İnşaat sektöründe hızlı büyüme oranlarına sahip ve 2016 yılında bu sektördeki büyümesi %17'ye ulaşan Çin ise dünya mermer ...
İran demir-çeliğine anti damping vergisi

İran demir-çeliğine anti damping vergisi

Avrupa Birliği, İran, Rusya, Ukrayna ve Brezilya menşeli sıcak haddelenmiş çelik rulo filmaşinler için %5.3 ile %33 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem kararı aldı.Yürütülen Soruşturma kapsamında Sırbistan'dan gelen ürünler ihmal edilebilir seviyede olduğu ...
Ukrayna'ya tanınan ilave tavizler

Ukrayna'ya tanınan ilave tavizler

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Ukrayna'nın AB'ye tarifesiz olarak daha fazla sanayi ve tarımsal ürün ihraç etmesine olanak tanıyan düzenlemeyi onayladı.Bu kapsamda Ukrayna Eylül ayı sonu itibariyle, hububat, bal, işlenmiş domates ürünleri, gübre, boya, ayakkabı, bakır, alü...
Avrupa Birliği Damping Uygulamaları

Avrupa Birliği Damping Uygulamaları

Avrupa Parlamentosu, haksız rekabetin önlenmesi, ithalatta alınan vergilerin belirlenmesi, damping hesaplamalarına ilişkin yöntemlerin gözden geçirilmesi için üye ülkelerle müzakere etmek üzere Komisyonu yetkilendirdi.Özellikle Çin'in her platformda gündeme getirdiği damping soruşt...
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

4010.32.00.00.00, 4010.34.00.00.00, 4010.39.00.00.00, 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00, 7306.61.10.00.00, 6902.10.00.10.11, 6902.10.00.10.12, 6902.10.00.10.13, 6815.91, 5513, 5514, 5515, 5516 Tarife Pozisyonlarında sınıflandırılan ve halihazırda ithalatlarında dampinge karşı kesin önlem ...