Ticaret Gündemi

Fas Sokak Aydınlatmaları İthalatına Karşı Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Fas Sokak Aydınlatmaları İthalatına Karşı Korunma Önlemleri Soruşturması Açtı

Fas Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı bildirimle sokak aydınlatmaları ithalatına karşı bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. 26 Nisan 2021 tarihli bildirime göre Soruşturma 23 Nisan 2021 tarihinde açıldı.İlgili tüm tarafların Bakanlık ile e-posta ...
AB’den Sıcak Haddelenmiş Türk Demir Çeliğine Anti-Damping Önlemi

AB’den Sıcak Haddelenmiş Türk Demir Çeliğine Anti-Damping Önlemi

Avrupa Komisyonu, Türkiye'den ithal edilen sıcak haddelenmiş demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı çelik yassı ürünlere karşı dampinge karşı kesin önlem kararı aldı.Söz konusu ürünlerde anti-damping önlemi Habaş için yüzde 4,7, Erdemir Grubu için yüzde 4,9, Çolakoğlu M...
A.TR’nin Sonradan İbraz Edildiği Geri Verme Talepleri

A.TR’nin Sonradan İbraz Edildiği Geri Verme Talepleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine muhatap yazısında uygulanan ek mali yükümlülüklerin Ticaret Politikası Önlemi olmadığını ve A.TR nin sonradan ibrazı ile geri verme taleplerinde menşe belgesi aranmaması gerektiğini duyurdu.Bilin...
İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Değişiklikler Yapıldı

İlave Gümrük Vergisi Uygulamalarında Değişiklikler Yapıldı

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla bazı ürünlere uygulanan ilave gümrük vergisinde (İGV) değişikliklere gidildi.Buna göre, 3920.43.10.00.00, 4818.90.90.90.00, 7228.50.69.00.11, 8714.99.90.00.00 (tekerlek hariç) GTİP’lerde sınıflandırılan ürünlere eklenen d...
Türkiye Suudi Arabistan’ın Boykotunu DTÖ’ye Şikayet Etti

Türkiye Suudi Arabistan’ın Boykotunu DTÖ’ye Şikayet Etti

Türkiye, Suudi Arabistan'ın ürünlerine karşı uyguladığı yarı resmi boykotu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.Şikayet öncesinde Türkiye’nin resmi bir mektupla, Krallığın gümrük idaresince bloke edilen Türk ürünlerinin serbest bırakılması çağrısında bulunul...
ABD Menşeli Pamuk İthalatına Yönelik Anti-Damping Uygulaması Yürürlükten Kalktı

ABD Menşeli Pamuk İthalatına Yönelik Anti-Damping Uygulaması Yürürlükten Kalktı

Bilindiği gibi 2014 yılında re’sen açılan bir damping soruşturması sonucunda ABD menşeli pamuk ithalatına karşı 2016 yılında yüzde 3 oranında dampinge karşı önlem kararı alınmıştı. Soruşturmada damping marjı, soru formuna cevap veren firmalar arasında oluşturulan bir ör...