Ticaret Gündemi

Çeltik İthalatına 100 bin Ton Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı Açıldı

Çeltik İthalatına 100 bin Ton Gümrük Vergisiz Tarife Kontenjanı Açıldı

3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile yalnızca çeltik ithalatına 100 bin ton tutarında sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına karar verildi.İlan edilen kontenjan 1006.10 pozisyonunda sınıflandırılan kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik) olarak adlan...
Bazı Tarımsal Ürünlerin Vergileri Düşürülerek İthalatı Kolaylaştırıldı

Bazı Tarımsal Ürünlerin Vergileri Düşürülerek İthalatı Kolaylaştırıldı

3 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla bazı tarımsal maddelerinin ithalatında uygulanan gümrük vergileri düşürüldü ve nihai kullanım kapsamındaki kullanım şartlarında genişletilmeye gidildi.Buna göre 1512.11.91.00.00 GTİP’li Ayçiçeği tohumu yağı için uyg...
Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalatına Uygunluk Yazısı Şartı Getirildi

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthalatına Uygunluk Yazısı Şartı Getirildi

2 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle tıbbi tanı kitlerinin ithalatına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından düzenlenecek uygunluk yazısı şartı getirildi.Buna göre 3822.00 pozisyonunda sınıflandırılan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reakti...
Türkiye Menşeli Yatak İthalatına Karşı ABD’de Damping Başvurusu Yapıldı

Türkiye Menşeli Yatak İthalatına Karşı ABD’de Damping Başvurusu Yapıldı

Yatak ve baza üreticisi yedi ABD’li yerli üretici aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülkeden yapılan ithalata karşı damping ve sübvansiyon başvurusunda bulundu.Brooklyn Bedding, Corsicana Mattress Co., Elite Comfort Solutions, FXI Inc., Innocor Inc., Kolcraft Enterprises Inc. v...
Hindistan Menşe Belgesi Aranmasının Salgın Süresince Askıya Alınmasını İstedi

Hindistan Menşe Belgesi Aranmasının Salgın Süresince Askıya Alınmasını İstedi

Hindistan küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgınına bağlı olarak aralarında ticaret anlaşması bulunan ülkelerden menşe şahadetnamesi aramamalarını istedi.Ülkede yaşanan sokağa çıkma yasağına bağlı olarak yetkili mercilerin bu belgeyi düzenleyemedikleri vurgulanan açıklam...
Kredi Garanti Fonu Limitlerinde Değişiklik Yapıldı

Kredi Garanti Fonu Limitlerinde Değişiklik Yapıldı

30 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) limitleri artırıldı.Buna göre KGF’nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar ...