Ticaret Gündemi

Fotovoltaik Güneş Hücreleri ile Gliserol İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

Fotovoltaik Güneş Hücreleri ile Gliserol İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerle Fotovoltaik Güneş Hücreleri ile Gliserol İthalatına gözetim uygulaması getirildi.Yayımlanan Tebliğe göre 8541.42.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan ve “Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlen...
Yürürlükten Kalkan ve Süresi Dolacak Damping Önlemleri Açıklandı

Yürürlükten Kalkan ve Süresi Dolacak Damping Önlemleri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile süresi dolarak yürürlükten kalkan ve önümüzdeki dönemde yerli üreticilerce gerekli başvuru yapılmazsa yürürlükten kalkacak damping önlemleri ilan edildi.Buna göre Güney Kore ve Çin menşel...
Navlun Fiyatlarında Düşüş Eğilimi ile Araç Tercihlerindeki Değişim Devam Ediyor

Navlun Fiyatlarında Düşüş Eğilimi ile Araç Tercihlerindeki Değişim Devam Ediyor

Küresel ekonomide yaşanan daralma taşıma tercihleri ve maliyetlerdeki değişimi tetiklemeye devam ediyor. Pandemi süresince dış ticarette daha fazla tercih edilmeye başlanan havayolu taşımacılığı azalan talep ve atıl kapasitesiyle cazibesini yitirirken, navlunun sert düşüğü deni...
Bulgaristan, Makedonya ve Fransa Menşeli Suni Deri İthalatına ÖEK Soruşturması Açıldı

Bulgaristan, Makedonya ve Fransa Menşeli Suni Deri İthalatına ÖEK Soruşturması Açıldı

Bulgaristan, Makedonya ve Fransa menşeli veya çıkışlı suni deri ve deri taklitleri ithalatına karşı önlemlerin etkisiz kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.25 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Tebliğe göre Soruşturma Bakanlıkça re’sen 5903.20 gümrük tarife pozi...
Makedonya ve Bosna-Hersek Menşeli Dokuma Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması Açıldı

Makedonya ve Bosna-Hersek Menşeli Dokuma Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması Açıldı

Makedonya ve Bosna-Hersek menşeli veya çıkışlı dokunmuş mensucat ithalatına karşı önlemlerin etkisiz kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.24 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Tebliğe göre Soruşturma 5407 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ““s...
Bazı AB Üyesi Ülkeler Menşeli Dokuma Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması Açıldı

Bazı AB Üyesi Ülkeler Menşeli Dokuma Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması Açıldı

Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler menşeli veya çıkışlı dokunmuş mensucat ithalatına karşı önlemlerin etkisiz kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.24 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Tebliğe göre Soruşturma 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıfla...