Ticaret Gündemi

Çin Menşeli Boru Bağlantı Parçaları İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Menşeli Boru Bağlantı Parçaları İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

16 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için belirli boru bağlantı parçaları ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı.Soruşturma, yerli üreticiler Sardoğan Endüstri ve Ticaret – Mehmet Sardoğan...
AB Menşeli Çelik İthalatına Karşı Yapılan Damping Başvurusu Geri Çekiliyor

AB Menşeli Çelik İthalatına Karşı Yapılan Damping Başvurusu Geri Çekiliyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TCÜD) Avrupa Birliği menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına karşı daha önce yaptığı damping başvurusunu geri çekmeye hazırlandığı bildirildi.Söz konusu Soruşturma 9 Ocak 2021 tarihinde yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çe...
MDF Teminindeki Güçlükler Mobilya Sektörünü Zorluyor

MDF Teminindeki Güçlükler Mobilya Sektörünü Zorluyor

Türk Mobilya Sektörü özellikle son iki yılda ihracatta büyük bir başarı trendi yakalamasına karşın hammadde teminindeki güçlükler sektörü darboğazla karşı karşıya bıraktı. Son dönemde başta mobilyanın ana hammaddesi olan MDF olmak üzere bazı kritik maddelerin tedarikinde...
Hindistan Remdesivir Adlı İlacın İhracını Yasakladı

Hindistan Remdesivir Adlı İlacın İhracını Yasakladı

Hindistan, COVID-19 enfeksiyonlarındaki rekor artış nedeniyle talepte artış yaşanmasına bağlı olarak anti-viral ilaç Remdesivir ve aktif farmasötik bileşenlerinin ihracatını yasakladı.Yedi Hindistan merkezli şirketin, söz konusu ilacın hem yerel kullanımı hem de 100'den fazla ül...
Özbekistan Avrupa Birliği’nin GSP + Sistemine Alındı

Özbekistan Avrupa Birliği’nin GSP + Sistemine Alındı

Avrupa Birliği, Özbekistan Cumhuriyeti'ni tek taraflı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GSP) dahil etti. Özbekistan, sürdürülebilir kalkınma ve iyi yönetişim için uygulanan özel teşvik düzenlemesinin (GSP +) 9. yararlanıcı ülkesi oldu.AB, bu düzenleme kapsamında Özbekistan'...
AB Türk Menşeli Çelik İthalatına Açtığı Soruşturmayı Önlemsiz Kapatıyor

AB Türk Menşeli Çelik İthalatına Açtığı Soruşturmayı Önlemsiz Kapatıyor

Avrupa Birliği'nin Türk menşeli sıcak haddelenmiş çelik ithalatına karşı yürüttüğü anti-sübvansiyon soruşturmasını önlemsiz kapatacağı bildirildi. İlgili taraflara gönderilen nihai bildirim raporlarına dayandırılan bilgiye göre Türk ürünlerine telafi edici önlem uygula...