Ticaret Gündemi

AB-Ukrayna Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması İlk Kararını Aldı

AB-Ukrayna Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması İlk Kararını Aldı

AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması ile oluşturulan anlaşmazlıkların halli mekanizması kapsamındaki Panel, Ukrayna’nın işlenmiş kereste ihracatına getirdiği yasakla ilgili kararını açıkladı.Alınan nihai Kararda, ihracat yasağının Ortaklık Anlaşması ile uyumsuz olduğu sonucuna ...
Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı İthalatındaki TAREKS Denetimleri

Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı İthalatındaki TAREKS Denetimleri

Bilindiği gibi 7 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle bazı tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri ve ayakkabıların sağlığa zararlı azo boyar içerik denetimlerinin 2021 yılından itibaren Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştiril...
AB’den Gelen Ürünlerde Menşe Şahadetnamesi Aranabilecek Durumlar Yeniden Düzenlendi

AB’den Gelen Ürünlerde Menşe Şahadetnamesi Aranabilecek Durumlar Yeniden Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı 10 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.Buna göre Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünlerde risk esaslı denetim kapsamında belirlenen eşyadan menşe belgesi istenmesi uygulamasına son verildi...
Hindistan Çin Menşeli Düz Cam İthalatına Uyguladığı Önlemin Süresini Uzattı

Hindistan Çin Menşeli Düz Cam İthalatına Uyguladığı Önlemin Süresini Uzattı

Hindistan, Çin'den ithal edilen şeffaf düz cama yönelik anti-damping vergisini 6 Şubat 2021'e kadar uzattığını duyurdu.Uzatma kararı halen yürütülen gözden geçirme soruşturmasında henüz bir karara varılamamasından kaynaklanıyor. Dolaylı Vergiler ve Gümrükler Komitesi (CBIC) t...
Filipinler Çimento İthalatına Karşı Uyguladığı Korunma Önlemini Artırdı

Filipinler Çimento İthalatına Karşı Uyguladığı Korunma Önlemini Artırdı

Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (DTI) hafta sonu yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının getirdiği olumsuz etkinin azaltılması ve yerli sanayinin ucuz ithalattan korunması amacıyla ithal çimento üzerindeki genel koruma önlemini yüzde 8,8’e yükselttiğini bildirdi.Tal...
Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Ürünler Dahilde İşleme Kapsamında İthal Edilemeyecek

Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Ürünler Dahilde İşleme Kapsamında İthal Edilemeyecek

Ticaret Bakanlığı, ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve ithalatında ilave gümrük vergisi alınan ürün gruplarının dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşya olarak ithalatına yasaklama getirdi.Bu kararın dahilde işleme rejimi kapsamında ihtiyaç duyulan bu ürünlere y...