Ticaret Gündemi

ABD’nin Türk Menşeli Yatak İthalatına Açtığı Damping Soruşturmasında İşbirliği Olanağı

ABD’nin Türk Menşeli Yatak İthalatına Açtığı Damping Soruşturmasında İşbirliği Olanağı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geçtiğimiz Nisan ayında Kamboçya, Endonezya, Malezya, Sırbistan, Tayland ve Vietnam’ın yanı sıra ülkemiz menşeli yatak ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması açmıştı.Bu soruşturma kapsamında, ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) tarafından...
Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri Yayımlandı

Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı’nın 2019/16 Sayılı Genelgesine göre Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulması gerekme...
Vietnam Menşeli Granit İthalatında Bir Firmaya Daha Muafiyet Tanındı

Vietnam Menşeli Granit İthalatında Bir Firmaya Daha Muafiyet Tanındı

22 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğle 2016 yılından beri Vietnam'a karşı uygulamada olan önlem için yeni bir firmaya daha muafiyet tanındı.6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan granitin Çin’den ithaline 2006 yılından beri uy...
Motosiklet- Bisiklet İç-Dış Lastik İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Motosiklet- Bisiklet İç-Dış Lastik İthalatına Damping Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

22 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile yürürlükte olan damping önleminin devamı için motosiklet ve bisikletlerde kullanılan iç-dış lastiklerle aksam ve parçaları ithalatına iki ayrı nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açıldı. Soruşturmalar, yerli...
Kuru Soğan ve Patates İhracatındaki Ön İzin Şartı Kaldırıldı

Kuru Soğan ve Patates İhracatındaki Ön İzin Şartı Kaldırıldı

19 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle kuru soğan ve patates ihracatında uygulanan ön izin alma zorunluluğu kaldırıldı.İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinde yapılan değişiklikle; 0703.10.19.00.11...
AB’den İthal Edilen Eşya İçin Sonradan Menşe Belgesi İbrazına İlişkin Uygulama

AB’den İthal Edilen Eşya İçin Sonradan Menşe Belgesi İbrazına İlişkin Uygulama

1 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle Gümrük Yönetmeliğine geçici bir madde eklenmiş ve Avrupa Birliği’nden (AB) ithal edilen, ticaret politikası önlemleri, İlave Gümrük Vergisi (İGV) veya Ek Mali Yükümlülük (EMY) gibi ilave mükellefiyetlere tabi ürünle...