Ticaret Gündemi

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Bilgilendirme

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi ile İlgili Bilgilendirme

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi için akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümü ihracatın teşviki için devle...
Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Olabilecek Eşya Listeleri Yayımlandı

Suriye ile Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Olabilecek Eşya Listeleri Yayımlandı

Bilindiği gibi ülkemizden Suriye’ye ihracat ve transit geçiş serbesttir. Diğer taraftan, 2019/16 Sayılı Genelge ile Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya li...
AB Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu Açıkladı

AB Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu Açıkladı

Avrupa Birliği, firmalarının uluslararası pazarlarda karşılaştığı engellerin analizini yaptığı Ticaret ve Yatırımın Önündeki Engeller Raporunu (TIBR) açıkladı.Rapora göre küresel ölçekte korumacılık eğiliminin açık bir şekilde arttığı, 2018 yılı içinde AB’li fi...
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesine Yeni İlaveler Yapıldı

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesine Yeni İlaveler Yapıldı

Ticaret Bakanlığı varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili Gümrük Genel Tebliğini geçtiğimiz Ocak ayında 23 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de ilan etmişti.Tebliğde varış öncesi gümrük işlemleri hükümlerinden yararlanacak eşyanın belirlenmesi yet...
İhracatçı ve Sanayicilere BSMV’den Muafiyet

İhracatçı ve Sanayicilere BSMV’den Muafiyet

Bilindiği gibi Kambiyo mevzuatında 4 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin 180 günü aşmamak üzere yurda getirilmesi ve en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunluluğu geti...
Bazı Plastik Eşya İthalatına Fiyat Bazlı Gözetim Getirildi

Bazı Plastik Eşya İthalatına Fiyat Bazlı Gözetim Getirildi

15 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile bazı plastik eşyanın ülkemize ithaline ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirildi.Buna göre, 3919.10.15.00.00, 3919.10.80.20.00, 3919.90.80.30.00, 3919.90.80.90.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan plast...