Ticaret Gündemi

Arjantin’den İhracat Vergisi

Arjantin’den İhracat Vergisi

Arjantin Hükümeti, demir-çelik ürünlerini de içerecek şekilde ihracat işlemlerine ihracat vergisi getirdi.Geçtiğimiz hafta yaşadığı büyük devalüasyon sonrası ekonomik dalgalanmayı azaltmak için alınan önlemler kapsamında hammadde ve bitmiş ürün ihracatına getirilen vergile...
Çin Menşeli Tuğla İthalatına Damping Önlemi

Çin Menşeli Tuğla İthalatına Damping Önlemi

5 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Çin menşeli tuğla ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin devamına karar verildi.Daha önce alınan önlemin süresi dolacağından söz konusu ürünler için 2 Mart 2018 tarihinde bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturm...
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre ihracat işlemleri bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu getirildi. Buna göre Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ödemeyi müteakip en geç 180 gün içinde i...
AB Güneş Panellerindeki Önlemleri Kaldırıyor

AB Güneş Panellerindeki Önlemleri Kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 3 Eylül 2018 tarihi itibariyle Çin menşeli güneş panelleri ithalatında uygulanan önlemlerin süresinin biteceğini ve yeni bir Soruşturma açılmadığından önlemlerin yürürlükten kalkacağını duyurdu.AB ilk defa 2013 yılında Çin menşeli güneş pane...
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklik

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklik

Ülkemizden gerçekleştirilen ihracatta bazı ürün gruplarının ihracı ekonomik, güvenlik, ülke ihtiyacı gibi bazı nedenlerle kayda tabi bulunmaktadır. İhracı kayda bağlı mallar, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğlerle belirlenerek ilan edilmekte ve bu malların ihrac...
ABD-DTÖ İlişkilerindeki Gelişmeler

ABD-DTÖ İlişkilerindeki Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine yönelik yaklaşımını değiştirmediği takdirde Dünya Ticaret Örgütü'nden (DTÖ) çekilme tehdidinde bulundu.Trump, DTÖ'yü ülkesine adil davranmamakla suçlayarak bu yaklaşımın değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.Son dönemde WTO ile Trump yö...