Ticaret Gündemi

Çin'in Türkiye'den Kuru Üzüm İthalatı

Çin'in Türkiye'den Kuru Üzüm İthalatı

Çin, ABD ile yaşadığı tarife artırımları neticesi ABD'den ithal ettiği bazı ürünler için alternatif piyasalar araştırma stratejisini hayata geçirmeye başladı.ABD’den önemli miktarda ithal ettiği kuru üzüm için Türkiye'yi ikame etme kararı sonrasında Çin’den gelen bir h...
Rusya İthalatlarında Fatura Onay Zorunluluğu Kaldırıldı

Rusya İthalatlarında Fatura Onay Zorunluluğu Kaldırıldı

Bilindiği gibi 9 Ekim 2017 tarihinden beri Rusya Federasyonu menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında Türk Gümrük İdareleri tarafından faturalarda Rusya Federasyonu Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin onayı aranmaktaydı. Onay şartı kararı, Rusya’dan ithal edilen 7 kalem...
Lateks İplik İthalatı Damping Soruşturması

Lateks İplik İthalatı Damping Soruşturması

2012 yılından beri dampingli olduğu tespitiyle Tayland menşeli lateks iplik ithalatına dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.Söz konusu önlemin süresi dolmadan Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. ile Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine 1...
İplik İthalatı Damping Soruşturması

İplik İthalatı Damping Soruşturması

23 Kasım 2017 tarihinde Hindistan ve Tayvan menşeli iplik için başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) tamamlandı.5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik başlatılan Soruşturmanın sonuçları 8 ...
Termosifon İthalatı Damping Soruşturması

Termosifon İthalatı Damping Soruşturması

2013 yılından beri Çin, İtalya ve Sırbistan menşeli “termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı” (termosifon) ithalatında firmalara göre değişen oranlarda dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.Önlemin süresinin dolacak olması ve yerli üretici üzerindeki zararın devamı id...
Yunanistan Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması

Yunanistan Menşeli Mensucat İthalatına ÖEK Soruşturması

7 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile Yunanistan menşeli belirli mensucatın ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) Soruşturması açıldı.Soruşturma, Yunanistan menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik filament iplikle...