Ticaret Gündemi

Madagaskar Üç Ürün Grubu İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Madagaskar Üç Ürün Grubu İthalatına Yönelik Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Madagaskar Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 27 Ağustos 2019 tarihli bildirimle sabun, motor yağı ile bitkisel yağ ve margarin ithalatına yönelik üç ayrı Korunma Önlemleri Soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü t...
Önlem Süresi Biten ve Bitecek Olan Dampingli Ürünler İlan Edildi

Önlem Süresi Biten ve Bitecek Olan Dampingli Ürünler İlan Edildi

28 Ağustos 2019 tarihli Remi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 5 yıllık önlem süresi tamamlanmak üzere olan eşya listesi yayımlandı.Yerli üreticiler tarafından süresi içinde usulüne uygun bir başvuru yapılmazsa ithalinde dampinge karşı önlem uygulanan bu ürünler üzerindeki ö...
Kanada Alüminyum İthalatını İzlemeye Aldı

Kanada Alüminyum İthalatını İzlemeye Aldı

Kanada İthalat ve İhracat İzinleri Kanunu kapsamında ülkeye ithal eden alüminyumu izleme listesine aldığını duyurdu.Kanada Alüminyum Birliği (AAC) kararı memnuniyetle karşıladığını ve alınacak her türlü önlemin sektör rekabetçiliğine ve yerli üreticilere katkı sağlayaca...
Dampingli Ürünlerdeki İthalatçı Beyanı Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

Dampingli Ürünlerdeki İthalatçı Beyanı Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

Bilindiği üzere 6 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/4 sayılı Tebliğ ile damping önlemine tabi bazı ürünlerin ithalinde İthalatçı Beyanı aranmaktaydı.Gümrük beyannamesinin tescili aşamasında söz konusu “İthalatçı Beyanı”nın yeminli mali müşavir ona...
Rusya'nın Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulamaları

Rusya'nın Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulamaları

Ülkemiz açısından önemli ticari ortaklardan biri olan Rusya ile gerçekleştirilen ticarette gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması iki ülkenin de uzun yıllardır büyük önem atfettiği bir konudur.Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan ve sevk edilen ürünlerle ilgili bilgilerin ...
Pamuk İpliği İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

Pamuk İpliği İthalatına İlave Gümrük Vergisi Getirildi

22 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla dikiş ipliği haricinde kalan pamuk ipliklerinin ithalatına ilave gümrük vergisi (İGV) getirildi.İGV, ağırIık itibariyle yüzde 85 veya daha fazIa pamuk içeren, perakende satılacak haIe getirilmemiş ve 5205 ila 5206 gümrük ...